geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Tagi: #ue

Opinie Komentarze Analizy

Wybory do Parlamentu Europejskiego w państwach bałtyckich nie przyniosły wielu niespodzianek. Podczas kampanii przedwyborczej dominowały tematy związane z bezpieczeństwem, rozwojem regionalnym i infrastrukturą. Zwyciężyły ugrupowania o profilu ...

Wiadomości

Dziś, 23 czerwca, przypada 34 rocznica proklamowania suwerenności Mołdawii. Z tej okazji prezydent Maia Sandu przesłała wszystkim obywatelom wiadomość gratulacyjną. Prezydent Sandu stwierdziła, że ​​przez cały ten czas Mołdawia przeszła wiele...

Wiadomości

W piątek na posiedzeniu Rady Ministrów Finansów Unii Europejskiej w Luksemburgu Estonia nie zgodziła się z proponowanym wprowadzeniem podatku VAT na usługi platform internetowych, co oznacza, że ​​nie udało się osiągnąć porozumienia wymagającego jedn

Wiadomości

Prezydent Mołdawii Maia Sandu podpisała dekret o rozpoczęciu negocjacji w sprawie przystąpienia Mołdawii do UE. Jak podało biuro prasowe administracji prezydent, do podpisania doszło podczas posiedzenia Krajowej Komisji Integracji Europejskiej pod pr

Wiadomości

Kluczowy projekt państw bałtyckich Rail Baltica przeżywa głęboki kryzys. We wszystkich trzech krajach proces budowy jest opóźniony o co najmniej pięć lat. Według wiceprezes zarządu spółki „RB Rail” Kitiji Gruškevic projekt kolejowy „Rail Baltica”...

Wiadomości

Na rozpoczętym w poniedziałkowy wieczór spotkaniu szefowie rządów krajów Unii Europejskiej nie osiągnęli porozumienia w sprawie wysokich stanowisk, jakie mają być obsadzone po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wiadomości

Belgia sprawująca prezydencję w Radzie UE ogłosiła termin rozpoczęcia konferencji międzyrządowych z Mołdawią i Ukrainą. Odbędą się one 25 czerwca i będą stanowić oficjalny początek negocjacji w sprawie przystąpienia krajów kandydujących do...

Wiadomości

Estoński rząd określił swoje stanowisko w sprawie obsadzania najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej, co jest procesem, które trwa od momentu zakończenia wyborów do PE. Głównym przedmiotem zainteresowania Estonii jest to, kto zostanie Wysokim Przed

Wiadomości

W trakcie Międzynarodowej Konferencji w sprawie Odbudowy Ukrainy 2024 w Berlinie odbyło się spotkanie wysokiego szczebla Grupy Koordynacyjnej G7+ ds. pomocy dla sektora energetycznego Ukrainy, w trakcie którego ogłoszono przyznanie Ukrainie dodatkowy

Wiadomości

Zgodnie z nowym raportem, pierwszy etap projektu Rail Baltica ma kosztować ponad 15 miliardów euro, co stanowi dwukrotność pierwotnych szacunków. Jednym z powodów wzrostu cen jest wyższa niż oczekiwano inflacja. Pierwszy etap musi ...

Wiadomości

Jak podaje "Kurier Wileński" wybory do Parlamentu Europejskiego, choć odznaczały się niską frekwencją, to warto zauważyć, że najwięcej głosów oddano w rejonie sołecznickim, gdzie głosowało niemal 45 proc. uprawnionych. W okręgu wyborczym Wilna i zagr

Wiadomości

Najwcześniej, ze względu na termin, podano wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na Łotwie. W wyborach tych rządząca partia "Nowa Jedność" zdobyła najwięcej głosów, ale zarówno Nowa Jedność, jak i Zjednoczenie Narodowe mają po dwa mandaty.

Wiadomości

Na Łotwie wczoraj odbyły się wybory do PE. Według informacji Centralnej Komisji Wyborczej (CVK) po zliczeniu głosów z 999 lokali wyborczych na Łotwie, frekwencja wyborcza wyniosła 33,77% - głosowało co najmniej 520 045 wyborców.

Wiadomości

Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało chargé d'affaires Litwy i Unii Europejskiej. Powodem była sytuacja na granicy litewsko-białoruskiej, a także wprowadzone przez Wilno w ostatnim czasie ograniczenia w imporcie produktów.

Wiadomości

Od lutego zainteresowanie na Łotwie wyborami do Parlamentu Europejskiego nie uległo istotnej zmianie – zarówno pod koniec lutego, jak i na koniec maja 32% respondentów wskazało, że nie planuje śledzić wyborów, wynika z badania badanie...

Wiadomości

Ukraińska Rada Najwyższa ratyfikowała Umowę Ramową o finansowaniu z Unii Europejskiej w ramach realizacji Instrumentu na rzecz Ukrainy (Ukraine Facility UF), zawartą pomiędzy Ukrainą a UE na łączną kwotę 50 miliardów euro. Zgodnie z zapowiedzią ...

Wiadomości

Wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy Olha Stefaniszyna powiedziała, że ​​zakończył się już pierwszy etap procesu kontroli ukraińskiego ustawodawstwa pod kątem zgodności z prawem unijnym. Do Kijowa przybyła delegacja Komi

Wiadomości

W związku ze wzrostem unijnych ceł na zboże z Białorusi i Rosji, Białoruś będzie analizować, w jakim stopniu Unia Europejska wywiązuje się ze swoich zobowiązań w ramach WTO, a także podejmie działania odwetowe, które nie spodobają się jej partnerom w

Wiadomości

W sumie w 945 lokalach wyborczych na całej Łotwie dzisiaj rozpoczęło się przedterminowe głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego (PE), informuje Centralna Komisja Wyborcza (CVK). Głosować będzie można w poniedziałek od 8:00 do 13:00, ...

Wiadomości

Estoński rząd w minionym tygodniu zatwierdził pełne członkostwo Estonii w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), otwierając estońskim przedsiębiorcom możliwości zaangażowania się we współpracę naukową na światowym poziomie.

Wiadomości

Tylko pięć krajów UE łącznie wydało Białorusinom prawie wszystkie wizy Schengen. W ubiegłym roku Białorusini złożyli w europejskich konsulatach prawie 164 tys. wniosków o wydanie wiz krótkoterminowych typu C. Mogą one być wydawane...

Popularne w tym miesiącu:

Archiwum tagów:

Tagi:

Informacje

Media społecznościowe:
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021 - 2024