geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Opinie Komentarze Analizy

Podczas Synodu Prawosławnego wydano dekret wykluczający jakąkolwiek możliwość negocjacji. Ideologia "Russkij Mir" leży u podstaw rosyjskiego nacjonalizmu. Dzięki bezwarunkowemu poparciu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i jej przywódcy, ...

Kwestia mobilizacji jest jednym z kluczowych problemów, z jakimi władze Ukrainy mierzą się w ostatnich miesiącach. Opracowanie nowych zasad powoływania pod broń obywateli budzi ogromne emocje społeczne, w dużej mierze wynikające z obaw dotyczących...

Od Czeczenii przez Syrię po Afganistan, Putin zrobił więcej, by zachęcać do terroryzmu niż z nim walczyć, utrzymując związki z grupami terrorystycznymi od Hamasu po Talibów i Hezbollah. Nie mając żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń, rosyjscy

Wprowadzona w czerwcu 2022 r. umowa między UE a Ukrainą w sprawie częściowej liberalizacji przewozów drogowych doprowadziła do znacznych przeobrażeń na tym rynku. Z jednej strony przyspieszyła zwrot gospodarki ukraińskiej w kierunku Zachodu...

"Usunięcie anarchii ze stosunków międzynarodowych nie może nastąpić na drodze zobowiązań i umów między państwami suwerennymi. Podobne umowy zachowywane są tak długo, jak długo istnieje realny układ sił w chwili ich zawierania. Lecz takim układom nie

Rosja zainicjowała tworzenie batalionów "ochotniczych" w celu rozwiązania problemów z liczebnością sił zbrojnych na Ukrainie. Wiele z tych batalionów pochodzi z etnicznie nierosyjskich części Federacji Rosyjskiej. "Ochotnicy" z Baszkirii

Od dłuższego czasu pełnowymiarowa wojna toczy się także na terenie Rosji. Symbolem tego stanu rzeczy jest położony 45 km od granicy z Ukrainą Biełgorod, stolica obwodu biełgorodzkiego. Negatywnych skutków walk w rejonach przygranicznych doświadcza...

NATO ma 75 lat

04-04-2024 15:00

Jako że Sojusz Pólnocnoatlantycki obchodzi dziś 75 rocznicę powstania, autor, który stał na czele brytyjskiego korpusu dyplomatycznego i pełnił między innymi funkcję stałego przedstawiciela Wielkiej Brytanii przy NATO, zastanawia się nad ...

W połowie marca białoruski minister spraw zagranicznych Siarhiej Aleinik złożył dwie kolejne wizyty w Azji - najpierw w Indiach, a następnie w Mongolii. W obu podróżach Aleinikowi towarzyszyły duże delegacje rządowe. Mniej więcej w tym samym czasie i

Nawet gdy prezydent Rosji Władimir Putin i sekretarz generalny Chin Xi Jinping tworzyli "nową epokę w stosunkach" między ich dwoma krajami, Rosja wciąż planowała możliwość wojny nuklearnej z Chinami jeszcze w 2014 roku. Niedawno wyciekłe...

Sterowanie lękiem

02-04-2024 09:30

"Z subiektywnego punktu widzenia zrozumiałe jest, że rozpad Związku Radzieckiego wywołał na Zachodzie poczucie pewnego rodzaju triumfu; subiektywnie zrozumiałe jest również, że Zachód skoncentrował wszystkie swoje nadzieje i sympatie na prawdziwych..

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021