geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Tagi: #statystyka

Opinie Komentarze Analizy

Ujemny przyrost naturalny i emigracja powodują, że Łotwa należy do najszybciej wyludniających się państw na świecie. Każdego roku ubywa tam 18–20 tys. ludzi – odpowiednik łotewskiego miasteczka średniej wielkości. Mimo że problem zidentyfikowały...

Wiadomości

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings obniżyła długoterminowy rating Ukrainy w walucie obcej z „CC” do „C” (z prawdopodobnej do nieuchronnej niewypłacalności). Decyzja ta nastąpiła po ogłoszeniu porozumienia w sprawie restrukturyzacji ukraiń

Wiadomości

Oddzielenie Estońskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego (MPEÕK) od Moskwy uważa za uzasadnione 60% mieszkańców Estonii. Jednocześnie wśród ludności rosyjskojęzycznej poparcie dla tej inicjatywy jest na niskim poziomie - wynika z badania

Wiadomości

W nadchodzących dziesięcioleciach populacja Mołdawii będzie gwałtownie spadać i do roku 2100 będzie wynosić około 1,5 miliona osób. Tę rozczarowującą prognozę przedstawiła Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) w nowym rocznym raporcie na temat demo

Wiadomości

Opublikowano następne badanie ukraińskiej opinii publicznej dotyczące postawy społeczeństwa wobec spodziewanych rozmów pokojowych, tym razem przeprowadzone przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS). Według badania, odsetek Ukraińców go

Wiadomości

Dochody budżetu Mołdawii z tytułu podatków dochodowych pobranych przez Państwową Służbę Skarbową w pierwszym półroczu 2024 r. wyniosły 3,8 mld lei. To o 21,4% więcej niż w analogicznym okresie 2023 roku. Państwowa Służba Skarbowa podała, że ​​wzrosły

Wiadomości

Łotewskie Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało dane, z których wynika, że ​​niemal 3000 uczniów szkół podstawowych odmówiło nauki języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego. Najwięcej wniosków o odmowę nauki języka rosyjskiego wpłynęło...

Wiadomości

Wśród Mołdawian nadal nie ma zgody co do statusu regionu Naddniestrza. Jednak tylko jeden na pięciu Mołdawian uważa, że region Naddniestrza powinien mieć prawo do niezależności. Tak przynajmniej wynika z sondażu przeprowadzonego przez ośrodek badania

Wiadomości

Kolejne wyniki badania ukraińskiej opinii publicznej, które zostało przeprowadzone przez Centrum Razumkowa, dostarczają informacji na temat zaufania społecznego do instytucji państwowych oraz międzynarodowych. Według tych wyników,...

Wiadomości

W wyborach głowy państwa większość Mołdawian oddałaby głos na obecną prezydent Maię Sandu i lidera Partii Socjalistów Igora Dodona. Świadczą o tym dane z sondażu opublikowanego wczoraj przez Międzynarodowy Instytut Republikański (IRI).

Wiadomości

Jak informują media lokalne, roczna inflacja w obwodzie królewieckim regularnie przekracza wskaźniki w całej Rosji. Na koszt wpływa logistyka, rosnące koszty produkcji i "inne czynniki" - jak to określiły media. Według oficjalnych danych ceny produkt

Wiadomości

Łukaszenka podpisał dekret przedłużający do 30 czerwca 2025 roku ważność dekretu z dnia 12 stycznia 2024 roku, „W sprawie tymczasowego ustalenia stawek ceł importowych” stosowany wobec "krajów nieprzyjaznych". Rozszerzony został także wykaz towarów,

Wiadomości

W ostatnich miesiącach Ukraina aktywnie zwiększała eksport morski poprzez porty obwodu odeskiego - oświadczył deputowany Oleksij Leonow. Według niego ponad 63,5% eksportu to produkty rolne, ponad 36% to produkty innych gałęzi przemysłu, w szczególno

Wiadomości

Przedstawiciele estońskich Partii Reform, Partii Socjaldemokratycznej (SDE) i Eesti 200 w trakcie drugiego dnia negocjacji koalicyjnych uzgodnili, że cięcia powinny zostać przeprowadzone we wszystkich ministerstwach, w tym w ministerstwie obrony.

Wiadomości

22 lutego br. Saeima przyjęła ustawę o zakazie importu produktów rolnych z Rosji i Białorusi na Łotwę co najmniej do lipca 2025 roku. Zakaz został wprowadzony ​​od 8 marca i obejmuje import owoców, warzyw, zbóż i produktów paszowych, z zastrzeżeniem

Wiadomości

Zdecydowana większość Ukraińców (65%) uważa, że ​​umowy o bezpieczeństwie podpisane z różnymi krajami świata są przydatne dla wzmocnienia zdolności obronnych Ukrainy - podał swoje wyniki badania opinii publicznej Kijowski Międzynarodowy...

Wiadomości

Jak wynika z nowego badania opinii publicznej zleconego przez Ministerstwo Obrony, poparcie ludności Estonii dla zbrojnego oporu utrzymuje się na poziomie ponad 80 procent, a ponad 60 procent mieszkańców jest gotowych do obrony kraju.

Wiadomości

Jak informuje "Kurier Wileński", umocnienie się złotego i zniesienie zwolnienia z podatku VAT na żywność w Polsce oznaczają, że mieszkańcom Litwy już nie opłaca się przyjeżdżać do Polski na zakupy spożywcze. Korzyści i oszczędności z zakupów nie są j

Wiadomości

Według danych łotewskiego Centralnego Urzędu Statystycznego, w 2023 r. całkowite zużycie energii na Łotwie wyniosło 185 petadżuli (PJ), co stanowi spadek o 1% w porównaniu z rokiem 2022. W 2023 r. końcowe zużycie energii wyniosło łącznie 170 PJ, ...

Wiadomości

Jak wynika z najnowszego badania ukraińskiej opinii publicznej przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii, około połowa Ukraińców, czyli 44%, uważa, że ​​w społeczeństwie ukraińskim panuje obecnie jedność, natomiast...

Wiadomości

W sobotę zarząd estońskiej Partii Reform podjął decyzję w sprawie nominacji na przewodniczącego partii Kristena Michala, tymczasem dzisiaj opublikowano wyniki badania opinii społecznej na temat kandydatów na urząd premiera Estonii. Z tego sondażu...

Wiadomości

W Polsce na dzień 31 maja przebywało 131 318 obywateli Białorusi, którzy posiadają ważny dokument uprawniający do pobytu w kraju. Takie dane znajdują się w raporcie Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Na koniec ubiegłego roku takie zezwolenia...

Wiadomości

O ile często opisujemy problem rosnących kosztów transportu do i z Obwodu Królewieckiego, to już mniej znany jest koszt na poziomie jednostkowym, jakim jest obsługa logistyczna firm w rosyjskiej eksklawie. A według doniesień mediów regionalnych, kosz

Popularne w tym miesiącu:

Archiwum tagów:

Tagi:

Informacje

Media społecznościowe:
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021 - 2024