geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych (RKIK) w ciągu najbliższych tygodni ogłosi przetarg, w ramach której wybrana zostanie jedna firma z branży obronnej, która uruchomiłaby produkcję amunicji na terenie Bazy Sił Powietrznych Amari. Według założeń p

Rząd Mołdawii zatwierdził projekt przewidujący wprowadzenie kar dla wyborców żądających lub przyjmujących łapówki wyborcze. Chodzi o pieniądze, towary, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, produkty spożywcze, usługi lub inne korzyści uzyskane w trakc

O zamiarze ograniczenia wolumenu budowy nowych dróg poinformował wczoraj szef Głównego Departamentu Autostrad białoruskiego Ministerstwa Transportu Ryhor Głazko. Dodał, że na Białorusi autostradami publicznymi przewożonych jest ponad 40% wszystkich t

Słowacja może zastosować „nieokreślone środki w odpowiedzi” na wydany przez Ukrainę zakaz transportu ropy przez rosyjski koncern „Łukoil” przez jej terytorium - takie słowa miały paść ze strony prezydenta kraju Petra Pellegriniego i słowackiego...

Według opublikowanego wczoraj komunikatu prasowego, rząd litewski zatwierdził strategiczne wytyczne dla stosunków swojego kraju z Niemcami, "aby wzmocnić partnerstwo z tym krajem.". Tak więc rząd, którego kadencja kończy się w październiku, przyjął j

Nowa koalicja rządowa nie odbierze prawa do głosowania w wyborach lokalnych obywatelom Rosji i Białorusi mieszkającym w Estonii, o czym powiedział premier Kristen Michal. Trzy partie koalicyjne nie mogły osiągnąć porozumienia w tej sprawie...

Wczoraj łotewski rząd podjął decyzję o zapłaceniu 9,6 mln euro bieżących faktur za budowę projektu Rail Baltica. Warto zauważyć, że debata wokół tych płatności trwała od czerwca. Jak dotąd publicznie podawana kwota zaległości na projekt Rail Baltica

Koleje Białoruskie i Koleje Rosyjskie przywrócą latem transgraniczny ruch pasażerski między Smoleńskiem a Orszą. Wcześniej przywrócono ruch transgraniczny między obwodami pskowskim i witebskim - poinformował szef białoruskiego Departamentu Organizacj

Jak informuje "Kurier Wileński", w południowej części Wilna na obszarze 71 ha spółka Darnu Group zainwestuje co najmniej 1 mld euro w budowę nowej dzielnicy Launagiai. Planuje się, że powstanie ona w ciągu 10 lat między szosą Ejszyską...

Niemiecki koncern obronny Rheinmetall otrzymał od rządu w Kijowie zamówienie na budowę fabryki do produkcji amunicji na Ukrainie, co ogłoszono w lutym 2024 roku. Według komunikatu, zamówienie obejmuje pełne wyposażenie techniczne zakładu przed uruch

Szef białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maksim Ryżenkou przebywa z oficjalną wizytą w KRLD. Do tego kraju przybył na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych KRLD – ten departament już oświadczył , że chciałby rozpocząć...

Oddzielenie Estońskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego (MPEÕK) od Moskwy uważa za uzasadnione 60% mieszkańców Estonii. Jednocześnie wśród ludności rosyjskojęzycznej poparcie dla tej inicjatywy jest na niskim poziomie - wynika z badania

Raimundas Vaikšnoras dzisiaj obejmie stanowisko dowódcy litewskich sił zbrojnych. Prezydent Gitanas Nausėda nada mu stopień generała przed oficjalną ceremonią zmiany dowódcy na Placu Katedralnym w Wilnie. W trakcie uroczystości generał Valdemaras Rup

W nadchodzących dziesięcioleciach populacja Mołdawii będzie gwałtownie spadać i do roku 2100 będzie wynosić około 1,5 miliona osób. Tę rozczarowującą prognozę przedstawiła Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) w nowym rocznym raporcie na temat demo

Łukaszenka podpisał dekret o „eliminowaniu skutków niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych”. Dokument powstał w oparciu o wyniki telekonferencji, która odbyła się 19 lipca, w trakcie której szczegółowo omawiano kwestie przezwyciężenia skutków katas

Rozpoczęła się realizacja planu rozwoju łotewskich Narodowych Sił Zbrojnych (NBS) obejmującym lata 2025-2036. Według opublikowanych założeń strategicznymi celami NBS na najbliższe 12 lat będą obrona, odstraszanie potencjalnych agresorów i skuteczne p

Opublikowano następne badanie ukraińskiej opinii publicznej dotyczące postawy społeczeństwa wobec spodziewanych rozmów pokojowych, tym razem przeprowadzone przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS). Według badania, odsetek Ukraińców go

Koalicja Partii Reform, Socjaldemokratów i Eesti 200 planuje wprowadzenie nadzwyczajnego 2-procentowego podatku dochodowego, który nie podlegałby minimum wolnemu od podatku. Oznacza to, że wszystkie osoby o niskich dochodach, w tym emeryci, będą musi

Ponieważ armii litewskiej i siłom sojuszniczym zaczyna brakować miejsca na szkolenia, w sprawie dalszej rozbudowy poligonów nastąpią konsultacje z samorządami, co może oznaczać również przesiedlenia ludności, powiedział w trakcie wywiadu...

Jak poinformowały dzisiaj media królewieckie, Putin w opublikowanym dekrecie, włączył do rosyjskiej Rady Państwa pełniącego obowiązki gubernatora obwodu królewieckiego Aleksieja Biesprozwannych. W skład organu doradczego, wraz z p.o. gubernatorem, we

Rosyjski koncern naftowy Łukoil wstrzymał tranzyt ropy rurociągiem przez Ukrainę na Węgry od końca czerwca 2024 roku po przedłużeniu nałożonych na niego sankcji przez ukraińską Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. „Łukoil” od 2018 roku objęty jes

Mołdawia mogłaby zakończyć negocjacje w sprawie przystąpienia do UE na początku 2028 r. - oświadczyła wicepremier ds. integracji europejskiej Cristina Gerasimov w wywiadzie telwziyjnym. Zaznaczyła, że ​​jest to opcja optymistyczna, jeśli weźmiemy pod

Łotewskie media obronne poinformowały wczoraj w dość krótkim komunikacie, że w tym roku, na lotnisku międzynarodowym w Rydze, powstał oddział Gwardii Narodowej. "Pierwsi gwardziści tego pododdziału złożyli przysięgę, ukończyli szkolenie podstawowe

Jak informują media, nowa estońska koalicja rządowa postanowiła „częściowo zmilitaryzować” granice Estonii, dając policji i straży granicznej (PPA) możliwość reagowania na ataki na małą skalę lub ataki hybrydowe, w tym poprzez zakup broni przeciwpanc

Wczoraj prezydent Gitanas Nausėda podpisał dekret powołujący ponownie Ingridę Šimonytė na stanowisko premiera i polecający jej utworzenie w ciągu 15 dni Gabinetu Ministrów. Po zaprzysiężeniu prezydenta w lipcu, Sejm wyraził wotum zaufania do premier

Informacje

Media społecznościowe:
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021 - 2024