geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Tagi: #opozycjabialoruska

Kultura

Dziś, 25 września, obrońca praw człowieka, krytyk literacki, eseista i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki obchodzi swoje 61 urodziny. W marcu 2023 r. został skazany na 10 lat więzienia o zaostrzonym rygorze za pomaganie osobom...

Wiadomości

W Garmisch-Partenkirchen wręczono nagrodę dla wybitnych absolwentów George Marshall Center. Nagroda Marshall Center Alumni Award została ustanowiona w tym roku w Niemczech. Aleś Bialacki był studentem tej uczelni w 2000 roku i został pierwszym...

Wiadomości

Biuro Swiatłany Cichanouskiej wraz z prawnikami zajmującymi się prawami człowieka i organizacjami pozarządowymi opracowało projekt Koncepcji zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną osobom represjonowanym za rządów Łukaszenki. Projekt obejmuje...

Wiadomości

Swiatłana Cichanouska wezwała ONZ do utrzymania kwestii białoruskiej w porządku obrad i wykorzystania wszelkich narzędzi w celu uwolnienia więźniów politycznych. Podczas pobytu w Nowym Jorku nagrała przemówienie do uczestników ...

Wiadomości

Jak wiadomo, zgodnie z dekretem Łukaszenki Białorusini mieszkający za granicą nie mogą wymieniać paszportów za pośrednictwem ambasad bez przyjazdu na Białoruś. W tej chwili działacze białoruskiej opozycji na emigracji starają się zrealizować...

Wiadomości

Iwonka Surwiłła  została ponownie wybrana na Przewodniczącą Rady Białoruskiej Republiki Ludowej na sześcioletnią kadencję. Warto zauważyć, że funkcję tę pełni od 1997 roku. Rada BRL to najwyższy organ władzy państwowej Białoruskiej Republiki Ludowej

Wiadomości

"Agresorzy są ci sami, ale główne zwycięstwo jest przed nami" - w ten sposób Swiatłana Cichanouska pogratulowała Białorusinom Dnia Białoruskiej Wojskowej Chwały. Dziś przypada 509 rocznica zwycięstwa zjednoczonych wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego

Wiadomości

Dekret Łukaszenki ograniczający możliwość wymiany paszportów poza granicami kraju sprawia, że projekt paszportu narodowego dla nowej Białorusi, przedstawiony przez Zjednoczony Gabinet Przejściowy, staje się jeszcze bardziej aktualny...

Wiadomości

Białoruskie misje dyplomatyczne nie będą wydawać paszportów Białorusinom mieszkającym za granicą. Zrobią to organy spraw wewnętrznych, a w niektórych przypadkach w przypadku dokumentów biometrycznych także Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wiadomości

Natalia Pinczuk, żona więźnia politycznego, laureata Pokojowej Nagrody Nobla Alesia Bialackiego, przemawiała podczas Pokojowej Konferencji Nobla 2023 , która odbyła się wczoraj w Oslo. W swoim przemówieniu wyraziła ubolewanie, że świat zachodni...

Popularne w tym miesiącu:

Archiwum tagów:

Tagi:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021