geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Tagi: #opozycjabialoruska

Oleg Manajew, doświadczony białoruski socjolog, którego firma sondażowa prowadziła kwartalne ogólnokrajowe badania Białorusinów od początku lat 90 do 2016 roku, kiedy to została zamknięta przez władze w Mińsku, wygłosił solidnie uzasadnione...

Jak informują białoruskie media opozycyjne, Białorusini mieszkający w Polsce zgłaszają odmowy wniosków o przyznanie wizy humanitarnej w Polsce. Pracownicy centrum wizowego uzasadniają to tym, że tylko obywatele Białorusi, którzy wjechali do Polski...

Wspólny Gabinet Przejściowy, utworzony w wyniku inicjatywy Swietłany Cichanouskiej, przyjął oświadczenie o natychmiastowym wycofaniu wojsk rosyjskich z Białorusi. Napisano w nim, że WGP żąda od Rosji bezwarunkowego, natychmiastowego i całkowitego wy

Jak dotąd Ukraina pozostaje jedynym obok Rosji sąsiadem Białorusi, którego przedstawiciele władz nie spotkali się ze Swietłaną Cichanouską. Dlatego spotkanie, do którego doszło z doradcą prezydenta Zełenskiego, Ołeksijem Arestowyczem przy okazji...

Rada Europy tworzy grupę kontaktową, która będzie współpracować z białoruskimi siłami demokratycznymi i społeczeństwem obywatelskim - poinformowała Swietłana Cichanouska. Wcześniej Rada Europy ogłosiła zerwanie stosunków z oficjalnym Mińskiem.

Wspólny Gabinet Przejściowy utworzony przez białoruską opozycję demokratyczną, opublikował dekret nr 1 „O ochronie niepodległości i suwerenności Republiki Białoruś”.

Wspólny gabinet przejściowy białoruskiej opozycji demokratycznej zamierza zacieśnić więzi z władzami niemieckimi. Poinformował o tym pełnomocnik do spraw zagranicznych i obronnych Gabinetu Przejściowego Walery Kowalewski po wynikach negocjacji...

Amnestia, która ma być ogłoszona na Białorusi w najbliższym czasie, objąć ma około 8 tysięcy osób. Taką liczbę podał prokurator generalny Andriej Szwed. Jednak według niego osoby, które popełniły "przestępstwa związane z ekstremizmem" zostaną zwolnio

W ramach kampanii outdoorowej #BiałoCzerwonoBiały w ponad 100 podświetlonych wiatach przystankowych w różnych lokalizacjach Warszawy, w tym w ścisłym centrum oraz w kluczowych punktach i ciągach komunikacyjnych Narodowe Centrum Kultury prezentuje

Popularne w tym miesiącu:

Archiwum tagów:

Tagi:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021