geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Tagi: #parlament

Zjazd generalny deputowanych autonomii Gagauzji wszystkich szczebli, zaplanowany na 2 października, został przełożony na czas nieokreślony. Informację tę potwierdził wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ludowego Gagauzji (NSG) Gheorghe Leiciu.

We wtorek litewski Sejm przyjął uchwałę potępiającą działania władz białoruskich polegające na zamknięciu litewskich szkół w Pielasach i Rymdziunach. W uchwale, która została przyjęta jednogłośnie przez 100 posłów Sejmu, zauważono, że działające...

Dziś na Łotwie w 66 lokalach wyborczych zostanie otwarte głosowanie wstępne w wyborach do XIV kadencji Saeimy, w ramach których będzie można oddać swój głos przed oficjalnym dniem głosowania, który został wyznaczony na sobotę 1 października.

Ściany budynku łotewskiej Saeimy są popękane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W wielu miejscach pęknięcia zostały doraźnie naprawione, przy czym kilka pomieszczeń i korytarzy jest niedostępnych ze względu na możliwość wypadku.

Przewodniczący parlamentu Mołdawii Igor Grosu powiedział, że przywódcy Mołdawii są zaniepokojeni ogłoszoną w Rosji częściową mobilizacją. Jak dodał Grosu władze nie widzą jeszcze bezpośredniego zagrożenia dla Mołdawii. Wskazał przy tym, że głównym z

W pierwszym czytaniu Saeima poparła dziś projekt ustawy o zapewnieniu statusu języka łotewskiego jako jedynego języka państwowego. Politycy partii konserwatywnej przekazali projekt ustawy do rozpatrzenia w Saeimie. Ustawa częściowo ograniczy użycie..

Premier Estonii Kaja Kallas stwierdziła, że ​​w obecnej koalicji rządowej nie ma zgody na realizację planu pozbawienia obywateli Rosji i Białorusi mieszkających w Estonii prawa głosu w wyborach samorządowych. Wydaje się, że ten głos kończy dyskusję

Litewski Sejm przyjął poprawki do ustawy o informacji publicznej, które czasowo zakazują reemisji programów telewizyjnych i radiowych, a także pojedynczych programów "wyprodukowanych przez osoby bezpośrednio lub pośrednio zarządzane, kontrolowane lub

Saeima przyjęła dziś w ostatecznym czytaniu poprawki do ustawy o imigracji, wprowadzające surowsze warunki wydawania zezwoleń na pobyt czasowy (TUA) obywatelom Rosji i Białorusi. Posłowie przyjęli też propozycję, by zakazać wydawania wiz obywatelom

Kanclerz sprawiedliwości Ülle Madise, przemawiając przed posłami Riigikogu, po raz kolejny stwierdziła, że projekt ustawy o pozbawieniu obywateli państw trzecich mieszkających w Estonii prawa do głosowania w wyborach lokalnych stanowi bezpośrednie

Rosyjska Duma Państwowa przyjęła poprawki do kodeksu karnego, które zaostrzają kary za niewykonanie rozkazu dowódcy, dezercję, grabież, naruszenie zasad służby bojowej, umyślne niszczenie lub uszkodzenie mienia wojskowego w czasie wojny, działań ...

Białoruska koncepcja bezpieczeństwa narodowego będzie omawiana na platformach dialogu, tak jak to było w przypadku konstytucji, a następnie zatwierdzana przez Zgromadzenie Narodowe. Poinformował o tym sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa Aleksander Wo

Ustępująca Saeima przyzna terminalowi Skulte LNG status projektu narodowego - powiedziała w poniedziałek minister gospodarki Ilze Indriksone po spotkaniu partii koalicji rządzącej. Na pewno mamy jeszcze na to czas - podkreśliła. Projekt terminalu...

Estońska Partia Reform zaczęła popierać zainicjowany przez posłów koalicyjnej partii Ojczyzna (Isamaa) projekt ustawy o odebraniu prawa do głosowania w wyborach lokalnych obywatelom państw trzecich mieszkającym w Estonii, ale chce zawęzić to...

Przewodniczący mołdawskiego parlamentu Igor Grosu na początku wczorajszej sesji parlamentu wezwał opozycję do zaprzestania sporów politycznych, ponieważ „stawką jest los kraju”. Z kolei wicemarszałek Vlad Batryncza powiedział, że obecny w parlamencie

W tym tygodniu przyjęto ustawę o utrzymaniu stanu wyjątkowego tylko na granicach Litwy i jego zniesieniu na pozostałym terytorium kraju, wskutek czego powstała pewna dziura legislacyjna dotycząca brak zakazu emisji rosyjskich i białoruskich programów

W litewskim Sejmie w Wilnie odbywają się uroczyste obchody 100-lecia statusu państwowego języka litewskiego. Organizatorem jest Państwowa Komisja Języka Litewskiego (SLLC) oraz Sejmowa Komisja Edukacji i Nauki. Według Audrisa Antanaitisa,

Premier Litwy Ingrida Šimonytė przedstawiła we wtorek w Sejmie rezolucję w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego do połowy grudnia, a jednym z powodów była możliwość wykorzystania środków rezerwowych na przyjęcie ukraińskich uchodźców wojennych.

Przewodniczący Parlamentu Mołdawii Igor Grosu skomentował wczoraj ostatnie wypowiedzi deputowanego Dumy Państwowej, że "Naddniestrze to ziemia rosyjska". Jak powiedział Grosu "ataki dyplomatyczne" przedstawicieli władz rosyjskich tylko komplikują

Litewski parlament przygotowuje się do ogłoszenia bezpośrednich wyborów burmistrzów i rad gmin. Według wstępnej propozycji mają się one odbyć 5 marca przyszłego roku. Sejm przyjął taki projekt uchwały w sobotę po jego złożeniu, a ostateczne...

Przewodniczący mołdawskiego parlamentu Igor Grosu skomentował ogłoszoną decyzję Air Moldova o wznowieniu lotów Kiszyniów-Moskwa. Według Grosu jest to niemożliwe w obecnych warunkach, a oświadczenie firmy to „manipulacja i dezinformacja”.

Na Łotwie zmiany w ustawie prawosławnej zostały zatwierdzone przez deputowanych Saeimy natychmiast po rozpatrzeniu przez sejmową Komisję Praw Człowieka i Spraw Publicznych. Zapewniają niezależność Łotewskiego Kościoła Prawosławnego (ŁKP) i jego...

Dzisiaj Saeima przedłożyła Komisji Praw Człowieka i Spraw Publicznych do rozpatrzenia poprawki do ustawy zgłoszone przez prezydenta Egilsa Levitsa, które mają zmienić status łotewskiego Kościoła prawosławnego tak, aby działał on...

Według litewskich mediów dwóch członków sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (NSGK) proponuje w ustawie przewidzenie możliwości pozbawienia obywatelstwa w przypadku popełnienia przez osobę przestępstwa przeciwko Litwie.

Prezydent Łotwy Egils Levits przedłożył w Saeimie poprawki do ustawy o Łotewskim Kościele Prawosławnym w celu pełnego uznania niezależnego i autonomicznego (w prawie kanonicznym - autokefalicznego) statusu Łotewskiego Kościoła Prawosławnego.

Popularne w tym miesiącu:

Archiwum tagów:

Tagi:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021