geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Tagi: #mniejszoscetniczna

Kultura

Jak informuje portal polskiej społeczności na Łotwie, polskofalowska.com, w kościele pw. św. Ludwika w Krasławiu rozpoczęły się prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie św. Donata. Kościół w Krasławiu słynie z obrazu ...

Kultura

Jak informuje portal Znadniemna.pl wręczono nagrody dla finalistów VIII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą. Celem konkursu jest zachęcenie polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej poza granicami kraju do...

Kultura

Jak informuje portal polskiej społeczności na Łotwie polskofalowka.com, kilka dni temu odbył się bal absolwentów w Polskiej Szkole Podstawowej w im. Hrabiów Platerów w Krasławiu. Na początku lipca w szkołach na Łotwie odbywają się bale absolwentów.

Kultura

Jak poinformował portal polskiej mniejszości na Łotwie polskofalowka.com, 29 i 30 czerwca w Lipawie (Liepāji) odbył się festiwal mniejszości narodowych Łotwy. W festiwalu wzięło udział prawie 1500 uczestników – śpiewaków, tancerzy, rzemieślników – re

Wiadomości

Nowa koalicja rządowa nie odbierze prawa do głosowania w wyborach lokalnych obywatelom Rosji i Białorusi mieszkającym w Estonii, o czym powiedział premier Kristen Michal. Trzy partie koalicyjne nie mogły osiągnąć porozumienia w tej sprawie...

Wiadomości

Ponad 4600 obywateli Rosji mieszkających na Łotwie ma czas do 30 czerwca przyszłego roku na złożenie dokumentów w Urzędzie ds. Obywatelstwa i Migracji (PMLP), aby ubiegać się o status stałego rezydenta Unii Europejskiej, w tym zdany egzamin językowy.

Wiadomości

Łotewskie Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało dane, z których wynika, że ​​niemal 3000 uczniów szkół podstawowych odmówiło nauki języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego. Najwięcej wniosków o odmowę nauki języka rosyjskiego wpłynęło...

Wiadomości

Tylko 20 procent nauczycieli, którzy w zeszłym miesiącu przystąpili do egzaminów z języka estońskiego na poziomie B2 i C1, zdało je pomyślnie. Jest to istotny problem w okresie wprowadzania przyjętego programu przechodzenia edukacji na...

Wiadomości

Według danych Urzędu ds. Obywatelstwa i Migracji (PMLP), do tej pory około 2000 rosyjskich obywateli dobrowolnie opuściło Łotwę. Jednak po sprawdzeniu ponad 1000 osób, które nie posiadają dokumentów uprawniających do pozostania na Łotwie, urząd wydał

Wiadomości

Dzisiaj łotewski Sąd Konstytucyjny (ST) uznał za zgodną z konstytucją wprowadzoną ustawę, zgodnie z którą programy kształcenia ogólnego na poziomie przedszkolnym i podstawowym mają być realizowane w języku łotewskim wyłącznie w państwowych i ...

Wiadomości

Jak podał portal Znadniemna.pl, więzień reżimu Łukaszenki, dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut odmówił napisania do Łukaszenki prośby o ułaskawienie. Taką wiadomość podano na profilu kontrolowanym przez ministra i

Popularne w tym miesiącu:

Archiwum tagów:

Tagi:

Informacje

Media społecznościowe:
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021 - 2024