geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Archiwum - Listopad 2023

Estońscy i fińscy operatorzy systemów przesyłowych chcą zwiększyć przepustowość gazociągu Balticconnector pomiędzy tymi dwoma krajami, gdy gazociąg, obecnie zamknięty z powodu uszkodzenia, zostanie przywrócony do sieci w przyszłym roku.

Na początku 2024 roku planowane jest uruchomienie promu kolejowo-samochodowego na linii z Petersburga i Ust-Ługi do Królewca - poinformował gubernator Anton Alichanow w trakcie bezpośredniej rozmowy z mediami lokalnymi. Jednak informacja ta rodzi nie

Od początku wojny na pełną skalę około 7820 ukraińskich przedsiębiorstw zmieniło region rejestracji. Kijów opuściło 27% ogółu firm. Najpopularniejszym kierunkiem zmiany lokalizacji był kierunek z Kijowa do Odessy - tę lokalizację wybrało 350 firm.

Dzisiaj oficjalnie zamknięto niemiecki Konsulat Generalny w Królewcu. Informację na ten temat zamieścił na swojej oficjalnej stronie internetowej. O decyzji niemieckiego rządu o zamknięciu konsulatów generalnych w Królewcu, Jekaterynburgu...

Decyzja Finlandii o zamknięciu przejść granicznych z Rosją już zwiększyła ruch na granicy estońsko-rosyjskiej o jedną czwartą, poinformował estoński Zarząd Policji i Straży Granicznej (PPA). "Dla nas jest to rosyjski problem graniczny i z pewnością..

Wczoraj rząd Mołdawii przyjął projekt nowelizacji ustawy o publikacji Monitora Urzędowego. Zgodnie z propozycją Rady Ministrów, która musi zostać zatwierdzona przez Parlament, „Monitor Urzędowy” będzie wydawany wyłącznie w języku rumuńskim, ...

Czwartek jest ostatnim dniem dla niektórych obywateli Rosji mieszkających na Łotwie na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt. Niezłożenie wniosku oznacza opuszczenie Łotwy. Ale wciąż istnieje wiele niewiadomych i nie jest jasne, ilu obywateli Rosji

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda obiecuje zawetować podwyżki stawki podatku od towarów i usług (VAT) w celu zwiększenia finansowania obronności, chyba że zostanie podjęta decyzja o wprowadzeniu ulgi w podatku VAT na żywność lub inne niezbędne towary.

Według podanych przez Biełstat danych z wyników reprezentacyjnego badania poziomu życia gospodarstw domowych w okresie lipiec-wrzesień br., na Białorusi 3,5% ludności żyje poniżej progu ubóstwa. Na początku roku w całym kraju mieszkało 9 200 617 osób

Pięć instytutów pamięci z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Ukrainy złożyło wspólny apel do UNESCO o dodanie listów z kory brzozowej wysyłanych z syberyjskich obozów jenieckich do Rejestru Pamięć Świata (Memory of the World International Register, MoW)

Wspólne przedsiębiorstwo, utworzone przez operatora energetycznego "Latvenergo" oraz Łotewskie Lasy Państwowe (LVM), otrzymało zezwolenia budowlane na niektórych terenach leśnych państwa łotewskiego w sumie w dziesięciu gminach, w celu zbudowania kol

Na Białorusi do 1 marca 2024 r. wszystkie lasy zostaną objęte zautomatyzowanym systemem monitoringu wideo - ogłosił Aleksander Kulik, minister leśnictwa przed 22 posiedzeniem Międzyrządowej Rady ds. Zespołu Przemysłu Drzewnego i Leśnictwa krajów WNP.

Wczoraj łotewskie służby przetestowały 159 syren alarmowych, z czego 138 działało prawidłowo. Jak się okazuje niektórzy mieszkańcy nie słyszeli syren. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło także prace nad technologią transmisji komórkowej...

W ciągu ostatniego roku ceny biletów lotniczych do Królewca na Nowy Rok wzrosły do 13-15 tys. rubli (ok. 580 - 670 zł) za osobę. Poinformowano o tym na stronie internetowej Rosyjskiego Stowarzyszenia Organizatorów Turystyki (ATOR).

Minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis, przewodniczący największej partii rządzącej, TS-LKD, napisał, że choć Litwa znajduje się w gronie pięciu krajów NATO o najwyższym finansowaniu obronności, to są dwa problemy – większość wzrostu fin

Litewskie media alarmują, że na Litwie rodzi się mniej dzieci niż kiedykolwiek wcześniej, a naród zanika w alarmującym tempie. Wraz z mniejszą liczbą Litwinów, coraz więcej obcokrajowców zalewa kraj, tworząc napięcia społeczne i związane...

Proces synchronizacji systemów energetycznych Ukrainy i UE został w pełni zakończony, a możliwość importu energii elektrycznej z Europy została zwiększona do 1700 MW - poinformował Wołodymyr Kudrycki, prezes zarządu„Ukrenergo”.

Łukaszenka podpisał ustawę o ratyfikacji Memorandum Zobowiązań Białorusi w celu uzyskania statusu państwa członkowskiego Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Radzie Ministrów zlecono podjęcie działań zmierzających do sformalizowania ...

Zjazd deputowanych Gagauzji wszystkich szczebli, który miał odbyć się 9 grudnia, został przełożony na czas nieokreślony. Decyzja ta została podjęta na wczorajszym posiedzeniu Zgromadzenia Ludowego Gagauzji. „Termin ustalimy później, w styczniu” – pow

Wczoraj Sąd Administracyjny w Rydze odrzucił wniosek o zawieszenie decyzji Biura Nadzoru Zakupów (IUB), na mocy której spółki tureckie zostały wykluczone z udziału w przetargu na budowę głównej linii "Rail Baltica". Ta ważna decyzja może...

Ministrowie finansów Litwy, Łotwy i Estonii podpisali wspólną deklarację w sprawie przyszłości polityki spójności. Dokument został podpisany we wtorek w Wilnie podczas dyskusji ministrów finansów trzech krajów bałtyckich z przedstawicielami...

Estonia, Łotwa i Litwa oświadczyły, że pod koniec tego tygodnia zbojkotują posiedzenie Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), która odbędzie się w Skopje, jeśli obecny będzie także minister spraw zagranicznych..

Na Ukrainie liczba transakcji bezgotówkowych stale rośnie, w trzecim kwartale 2023 roku ich udział kwotowy wzrósł do 63,3% całkowitej kwoty transakcji kartami płatniczymi, a liczbowo osiągnął 93,5% - poinformował Narodowy Bank Ukrainy.

Zachód nie postrzega wojny Rosji na Ukrainie jako bezpośredniego zagrożenia, czekając, aż nastąpi szok na wzór ataku na Pearl Harbor – powiedział minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis w trakcie wtorkowej dyskusji na forum polityki

Jeśli w najbliższej przyszłości w Mołdawii nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, rząd nie będzie już proponował przedłużenia stanu wyjątkowego - poinformowała szefowa parlamentarnej komisji prawnej Olesia Stamate. Według niej 24 listopada ...

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021