geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Archiwum - Czerwiec 2022

W Mołdawii rządząca partia PAS zaproponowała ożywienie żeglugi rzecznej na Dniestrze i Prucie. Posłowie PAS przygotowali projekt ustawy, która umożliwiłaby budowę nabrzeży i dróg w strefach ochronnych wód rzek, a także pogłębienie torów wodnych.

Według premier Estonii Kai Kallas, postawa opozycyjnej partii Isamaa podczas rozmów koalicyjnych świadczy o niechęci do wejścia do rządu w trudnych czasach. "Jeśli musimy prowadzić te negocjacje z wieloma różnymi żądaniami, wydaje się, że nie ma...

Podczas dzisiejszego posiedzenia litewskiego Sejmu 74 posłów głosowało za poprawkami do ustawy, proponując przyznanie Vitautasowi Landsbergisowi statusu głowy państwa, 1 był przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Głosowanie nad prawnym przyznaniem...

Plan powojennej odbudowy Ukrainy, nad którym pracuje Narodowa Rada Odbudowy, może obejmować konieczność reformy rządu i zmniejszenia liczby ministerstw z 20 do 12. Rząd Ukrainy i premier Denys Szmyhal otrzymali od prezydenta Wołodymyra Zelenskiego...

Uruchomienie wspólnego rynku energii elektrycznej Białorusi i Rosji planowane jest na 1 stycznia 2024 roku - oświadczył wiceminister energetyki Białorusi Denis Moro podczas trwającego Forum Regionów Białorusi i Rosji. Projekt umowy...

Zgodnie z uchwaloną 16 czerwca przez Saeimę ustawą, która przewiduje rozbiórkę sowieckich pomników do 15 listopada br., a do 30 lipca nakazuje rządowi przedstawienie listy tych obiektów, na Łotwie przystąpiono do realizacji zapisów ustawy.

Tranzyt przez Litwę do Kaliningradu może wrócić do normy w ciągu kilku dni, ponieważ europejscy urzędnicy naciskają na kompromisowe porozumienie z Litwą, aby zakończyć spór z Moskwą, donosi Reuters. Według autorów, obecnie trwają negocjacje...

Mołdawia podpisała porozumienie o liberalizacji przewozów ładunków z krajami Unii Europejskiej. Poinformował o tym wczoraj mołdawski minister infrastruktury i rozwoju regionalnego Andrei Spinu. W umowie postanowiono, że dwustronny i tranzytowy ruch..

Sojusznicy na dzisiejszym szczycie NATO w Madrycie byli całkowicie zjednoczeni, a w sposobie myślenia NATO nastąpiła znacząca zmiana: Rosja stała się głównym zagrożeniem dla NATO i jego sojuszników, powiedziała premier Estonii Kaja Kallas.

Przywódcy NATO zgodzili się na utworzenie brygady w każdym z krajów bałtyckich i zwiększenie łącznej liczby sił szybkiego reagowania do ponad 300 tysięcy żołnierzy. Decyzja została oficjalnie potwierdzona na środowym szczycie w Madrycie. Prezydent...

Partie negocjujące nową koalicję rządową w Estonii planują przejście na edukację tylko w języku estońskim, ale brakuje nauczycieli przygotowanych do tej pracy, 40 procent z nich zbliża się do wieku emerytalnego i trzeba będzie podnieść pensje.

Dzisiaj naddniestrzańscy parlamentarzyści przyjęli oświadczenie, w którym stwierdzili, że Naddniestrze opowiada się za neutralnością i zachowaniem pokoju. Lokalni deputowani wezwali również kraje sąsiednie, aby nie dopuściły do zaostrzenia sytuacji..

Przedstawiciele litewskich i ukraińskich środowisk architektonicznych oraz organizacji pozarządowych dyskutowali o tym, w jaki sposób litewscy urbaniści mogą przyczynić się do odbudowy zniszczonych wojną miast na Ukrainie podczas pierwszego...

Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie magazynowania gazu wymaga od Łotwy napełnienia magazynów gazu do 35% krajowego zużycia do listopada, jak poinformowali przedstawiciele łotewskiego Ministerstwa Gospodarki.

29 czerwca to historyczny dzień dla ukraińskich przewoźników drogowych. Po roku negocjacji Ukraina podpisze umowę o ruchu "bezwizowym" z Unią Europejską. Odtąd znikną biurokratyczne procedury uzyskiwania pozwoleń na przewóz towarów. Same zezwolenia,

Białoruś przedłuży do 31 grudnia embargo na import szeregu produktów spożywczych z krajów zachodnich, które wprowadziła od początku bieżącego roku w odpowiedzi na sankcje nałożone przez państwa zachodnie - zdecydował białoruski rząd.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, litewski Sejm głosami 80 posłów za wnioskiem, 7 przeciw i 28 wstrzymujących się, dokonał przedłużenia do 15 września stanu wyjątkowego wprowadzonego w związku z wybuchem wojny na Ukrainie.

Łotwa chce dopilnować, by szczyt NATO w Madrycie w dniach 29 czerwca - 30 lipca przyjął nową koncepcję strategiczną sojuszu, ponieważ od czasu poprzedniej koncepcji strategicznej sytuacja się zmieniła i Rosja stała się zagrożeniem na następne...

Według rosyjskich mediów, Kaliningrad przewiduje wzrost kosztów transportu towarów do innych regionów Rosji. Cena ta może wzrosnąć od 1,5 do dwóch razy, jeśli Litwa nie zniesie ograniczeń w tranzycie lądowym. - wynika z wypowiedzi Andrieja Romanowa..

Swietłana Cichanouska nagrała apel wideo do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i powiedziała, że Białorusini i Ukraińcy mają te same cele, a politycy powinni pomóc narodom wspierać się nawzajem. Cichanouska powiedziała, że Białorusini i...

Europejski System Energetyczny ENTSO-E podjął decyzję o oficjalnym rozpoczęciu komercyjnego eksportu energii elektrycznej z Ukrainy do Europy z początkowym wolumenem 100 MW od 30 czerwca - poinformował minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko.

Estońscy i fińscy operatorzy elektroenergetycznych systemów przesyłowych, Elering i Fingrid, podpisali dzisiaj protokół ustaleń w sprawie rozpoczęcia prac nad budową trzeciego estońsko-fińskiego połączenia elektroenergetycznego Estlink 3.

83% Litwinów uważa Rosję za zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego kraju, a 6% za strategicznego partnera - wynika z słowackiego raportu GLOBSEC Trends 2022. W Estonii i na Łotwie Rosja jest postrzegana jako partner strategiczny przez odpowiednio...

Agencja UE ds. Azylu (EUAA) opublikowała swój roczny raport, z którego wynika, że w 2021 r. 80% wniosków złożonych przez obywateli Białorusi o udzielenie ochrony międzynarodowej zostało zaakceptowanych. „Okoliczności polityczne doprowadziły do...

Szef Komitetu Wykonawczego WNP Siergiej Lebiediew wyraził nadzieję, że Mołdawia nie opuści Wspólnoty. Jednocześnie Lebiediew zauważył, że często słyszy wypowiedzi o ewentualnym wystąpieniu różnych krajów z WNP. Jak zauważył Lebiediew, do tej pory...

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021