geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Archiwum tagu: #rosja - Listopad 2023

Historia

Ukaz emski to akt wydany przez cara Aleksandra II Rosyjskiego w 1876 r. Ukaz wprowadzał drastyczne ograniczenia dla kultury i języka ukraińskiego. Zabraniał używania języka ukraińskiego w druku oraz organizowania wykładów i przedstawień teatralnych w

Opinie Komentarze Analizy

Sprawy wokół Ukrainy nie idą w dobrą stronę. Na Kremlu zacierają ręce z przekonaniem, że Rosja powoli, ale konsekwentnie zmierza po zwycięstwo. Ciągnącą się na długości ponad tysiąca kilometrów linię frontu pokrył pierwszy śnieg. W minionym tygodniu

Opinie Komentarze Analizy

19 listopada żony i matki zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy protestowały w syberyjskim Nowosybirsku przeciwko pogłoskom o kolejnej masowej mobilizacji i domagały się powrotu "swoich chłopaków". Podobne protesty przetoczyły się przez Rosję...

Opinie Komentarze Analizy

"Mocno wspieraliśmy Ukrainę od chwili, gdy w Kijowie powiewały pomarańczowe flagi, wspieraliśmy ją także później, gdy powiewały flagi Unii Europejskiej. Staliśmy ramię w ramię przed wojną, staliśmy razem, gdy wojna wybuchła, i od tamtej pory...

Opinie Komentarze Analizy

Brak sukcesów kontrofensywy wywołał na Ukrainie ożywioną dyskusję na temat sytuacji na froncie i ogólnej kondycji państwa. Długotrwała wojna na wyniszczenie jest korzystna dla Federacji Rosyjskiej, która ma odpowiednie zasoby, aby kontynuować...

Opinie Komentarze Analizy

Rosja kieruje migrantów do granicy fińskiej w ramach operacji hybrydowej, której tłem jest głęboki konflikt Rosji z Zachodem. Zapewnienie kontroli granicy opiera się obecnie na jednostronnych działaniach Finlandii. Rosja rozpoczęła operację hybrydową

Opinie Komentarze Analizy

Podczas ostatniego szczytu Pasa i Szlaku w Pekinie Rosja zgodziła się dostarczyć Chinom 70 milionów ton zboża, roślin strączkowych i nasion oleistych o wartości 2,5 biliona rubli (około 25,7 miliarda dolarów) w ciągu najbliższych 12 lat.

Opinie Komentarze Analizy

W 2023 r. nasiliło się w Rosji zjawisko niszczenia bądź usuwania z przestrzeni publicznej pomników i symboli upamiętniających ofiary prześladowań politycznych, przede wszystkim represjonowanych Polaków. Ma to związek z pełnoskalową agresją przeciwko

Opinie Komentarze Analizy

Lord Robert Cecil markiz Salisbury, premier Wielkiej Brytanii, który pełnił trzykrotnie tę funkcję pod koniec XIX wieku, napisał kiedyś, że "jeśli jest jakaś siła, która mogłaby państwo polskie cudem przywrócić do życia, to nie ma takiej siły, ...

Opinie Komentarze Analizy

Krajom autorytarnym znacznie łatwiej jest prowadzić wojnę niż demokracjom. Po nieudanej próbie "zamrożenia Europy" zimą 2022-2023 poprzez wyłączenie dostaw gazu, Władimir Putin ponownie ma nadzieję, że czas jest po jego stronie. W...

Wiadomości

Na początku 2024 roku planowane jest uruchomienie promu kolejowo-samochodowego na linii z Petersburga i Ust-Ługi do Królewca - poinformował gubernator Anton Alichanow w trakcie bezpośredniej rozmowy z mediami lokalnymi. Jednak informacja ta rodzi nie

Wiadomości

Wczoraj rząd Mołdawii przyjął projekt nowelizacji ustawy o publikacji Monitora Urzędowego. Zgodnie z propozycją Rady Ministrów, która musi zostać zatwierdzona przez Parlament, „Monitor Urzędowy” będzie wydawany wyłącznie w języku rumuńskim, ...

Wiadomości

Czwartek jest ostatnim dniem dla niektórych obywateli Rosji mieszkających na Łotwie na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt. Niezłożenie wniosku oznacza opuszczenie Łotwy. Ale wciąż istnieje wiele niewiadomych i nie jest jasne, ilu obywateli Rosji

Wiadomości

Estonia, Łotwa i Litwa oświadczyły, że pod koniec tego tygodnia zbojkotują posiedzenie Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), która odbędzie się w Skopje, jeśli obecny będzie także minister spraw zagranicznych..

Wiadomości

Malta będzie mogła uzyskać stanowisko przewodniczącego OBWE w 2024 roku. Jak podaje „Times of Malta”, wszystkie państwa członkowskie OBWE zgodziły się na kandydaturę Malty na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Stałej w Wiedniu .

Wiadomości

Migranci zmierzają w stronę fińskiej granicy po nieudanych próbach przedostania się do UE z terenu Białorusi. Fiński portal Yle rozmawiał z trzema osobami ubiegającymi się o azyl, które przebywają już w kraju. Potwierdzają, że strona rosyjska...

Wiadomości

Szef litewskiego Departamentu Bezpieczeństwa Państwa (VSD) Darius Jauniškis twierdzi, że białoruskie KGB jest teraz bardziej aktywne niż to było kiedykolwiek wcześniej. Według niego, liczna w kraju białoruska emigracja jest pewnego rodzaju wyzwaniem

Wiadomości

W piątkowy wieczór na estońskim przejściu granicznym w Narwie trwały przygotowania do ewentualnego zamknięcia granicy z Federacją Rosyjską. Na moście zainstalowano dodatkowe bariery, w tym przeciwczołgowe. Pierwsze 10 betonowych barier...

Wiadomości

Władze obwodu królewieckiego zwróciły się do MSZ Rosji o podjęcie negocjacji z Litwą w sprawie otwarcia przejścia granicznego Dubki-Rambinas. Gubernator Anton Alichanow złożył takie oświadczenie na konferencji prasowej w Zgromadzeniu Ustawodawczym.

Wiadomości

Dowódca armii litewskiej gen. Valdemaras Rupšys stwierdził, że obecnie nie ma bezpośredniego zagrożenia militarnego dla Litwy ze strony Rosji, tak jak ostrzegał to w wywiadzie minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis.

Wiadomości

Jak stwierdził szef rosyjskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Maksym Reszetnikow, rządy Rosji i Białorusi czynią szczególne wysiłki, aby "mogły w nadchodzących miesiącach podpisać pakiet integracyjny na lata 2024-2026". Rada omówiła już projekt

Wiadomości

Obwód Królewiecki jest gotów przeznaczyć 100 mln rubli na program repatriacji Rosjan z Europy Zachodniej taka zapowiedź została ogłoszona przez gubernatora obwodu Antona Alichanowa na posiedzeniu rządu regionalnego.

Wiadomości

Białoruś i Rosja uzgodniły już 23 projekty substytucyjne importu w ramach rosyjskiego kredytu o wartości 105 miliardów rosyjskich rubli. Zapowiedział to w Zgromadzeniu Narodowym wicepremier Piotr Parchomczyk. Umowy na dostawę sprzętu zostały....

Wiadomości

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, który stwierdził że formuła OBWE uległa wyczerpaniu i nie spełnia swojego celu, wczoraj Rosja wraz z Białorusią zawetowały zatwierdzenie Estonii na kol

Wiadomości

Zgodnie z obowiązującą linią propagandową Kremla, dotyczącą sytuacji obywateli rosyjskich mieszkających na Łotwie, a przypomnijmy, że ci którzy nie przystąpili do egzaminów językowych, zostali poproszeni o opuszczenie Łotwy - w obwodzie królewieckim

Informacje

Media społecznościowe:
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021 - 2024