geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Archiwum - Maj 2023

Hałas antyzachodniej histerii i nacjonalistycznej propagandy płynącej z Moskwy nie jest tak monotonny, jak się często wydaje, a różnice ujawniają znaczące różnice między rosyjskimi elitami i wewnątrz nich. Ostatnie niepowodzenia wojskowe,...

Wybór na urząd prezydenta Łotwy, którego dokonuje się głosami przynajmniej połowy wszystkich członków parlamentu, odbędzie się 31 maja 2023 r. Obecny prezydent Egils Levits, popierany do tej pory przez centrowo-konserwatywne partie Nową Jedność (JV)

Trzynaście punktów

30-05-2023 09:30

"Agenci wpływu (agents d'influence, agents of influence) przez inicjowane operacje propagandowe i dezinformacyjne starają się wpływać na życie publiczne i polityczne swojego otoczenia w kierunku pożądanym dla kierownictwa tajnych służb, z którymi...

Pierwsze szacunki Rosstatu pokazują spadek PKB Rosji w I kwartale 2023 r. o 1,9% r/r, choć wcześniej Centralny Bank Rosji (CBR) ocenił go na 2,3%. Należy przy tym przypomnieć, że do publikowanych w Rosji statystyk trzeba podchodzić z dużym dystansem

Władze Mołdawii postanowiły zademonstrować poparcie większości społeczeństwa dla idei integracji europejskiej. Ma to szczególne znaczenie przed szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który odbędzie się 1 czerwca 2023 r. w Kiszyniowie.

Jaka jest natura zagrożenia i jak można mu przeciwdziałać, gdy uwaga coraz bardziej skupia się na rosyjskiej aktywności wymierzonej w zachodnią infrastrukturę krytyczną na morzu?

W ramach publikowania materiałów nadsyłanych do Redakcji przez naszych współpracowników oraz Czytelników, zamieszczamy poniżej artykuł naszego warszawskiego współpracownika Damiana Kujawy. Podjęty przez niego temat jest tylko krótkim zarysem...

Inicjatywa Trójkąta Lubelskiego, będąca jednym z wielu powstających formatów współpracy regionalnej (odzwierciedlającym postępujący proces regionalizacji stosunków międzynarodowych), ma znaczenie zarówno symboliczne, jak i praktyczne.

Czas zrozumienia

23-05-2023 09:30

Siła współczesnej historii polega na jej nieprzerwanej i udokumentowanej ciągłości. Wątki jednego dnia przechodzą na następny, jednego tygodnia, w drugi. Nie trudno było więc przewidzieć, że po wzajemnych polsko-ukraińskich nieporozumieniach...

Rosnąca potrzeba ochrony ukraińskich uchodźców wojennych przed działaniami zorganizowanej przestępczości, prowadzenie dochodzeń w sprawie zbrodni wojennych, zwalczanie handlu ludźmi i przemytu broni palnej oraz egzekwowanie sankcji to główne problemy

W dniach 6-7 września 2023 r. Rumunia po raz drugi stanie się gospodarzem szczytu Inicjatywy Trójmorza (Three Seas Initiative, 3SI), którego tło stanowić będzie trwająca wojna rosyjsko-ukraińska. Mimo uregulowania relacji między 3SI a Ukrainą podczas

Ożywia się amerykańska dyskusja na temat dalszego wsparcia dla walczącej Ukrainy. W ramach prezentacji możliwych stanowisk Stanów Zjednoczonych wobec konfliktu w Europie prezentujemy poniżej obszerną analizę Thomasa Spoehra - szefa...

Aby skutecznie wspierać Ukrainę, zachodnie media powinny przestać nadmiernie wyolbrzymiać kontrofensywę i uznać jej ograniczenia i wyzwania. Nieustanne dyskusje zachodnich mediów na temat ukraińskiej kontrofensywy nie tylko przynoszą efekt przeciwny

9 maja Parlament Europejski większością głosów zatwierdził wniosek Komisji Europejskiej (KE) dotyczący zawieszenia ceł przywozowych, ceł antydumpingowych i środków ochronnych na ukraiński eksport do Unii Europejskiej na kolejny rok.

Incipit vita nova

16-05-2023 09:30

Od kilku lat moją uwagę przyciąga organizowana przez czołowy estoński think-tank ICDS, cykliczna konferencja Lennarta Meri w Tallinie, na której spotykają się znani eksperci w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Konferencja...

Obchodzony 9 maja Dzień Zwycięstwa jest wciąż najważniejszym świętem w Rosji, a jednocześnie istotnym instrumentem polityki Kremla, tak w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Moskiewskie obchody w 2023 r. i wystąpienie Władimira Putina...

Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji ukraińskie Wojska Obrony Terytorialnej odgrywają kluczową rolę w udaremnieniu rosyjskich planów. Ale co czeka tych zdecydowanych bojowników w przyszłości?

Skala wsparcia militarnego, jakiego udzielają państwa szeroko pojętego Zachodu walczącej z rosyjską inwazją Ukrainie, jest bezprecedensowa. W trakcie trwającej od ponad roku pełnoskalowej wojny zmianom ulegały nie tylko dostawy uzbrojenia...

W dniu 19 kwietnia 2023 roku weszły w życie przepisy przewidujące powrót Łotwy do poboru wojskowego, przyjęte przez łotewski parlament i ratyfikowane przez prezydenta Łotwy Egilsa Levitsa . Obowiązkowa Służba Obrony Narodowej ...

Do drugiej tury wyborów baszkana Gagauzji weszli Grigorij Uzun, którego wspierała Partia Socjalistów, oraz Jewgienija Gucul – kandydatka Partii Șor. Oboje reprezentują narrację antyrządową oraz skrajny, socjalny populizm, podszyty prorosyjskością.

Granice błędów

09-05-2023 09:30

Wydawało się, że nadal nie rozwiązana do końca, sprawa blokady eksportu ukraińskiego zboża i produktów spożywczych to błąd wynikający li tylko z podminowania tej ważnej arterii dla gospodarki walczącego kraju przez "niewyraźne interesiki"...

Chiny oficjalnie prowadzą politykę "niezaangażowania", ale zachodnia pomoc i wsparcie dla Tajwanu, konkurencja gospodarcza - szczególnie amerykańskie restrykcje dotyczące półprzewodników - oraz tworzenie "sojuszy" postrzeganych jako wrogie...

Od wybuchu wojny Ukraina zabiega o większe zaangażowanie Chin w uregulowanie konfliktu, mając nadzieję, że pozwoli to zatrzymać rosyjską agresję. Władze Chin unikały jednak bezpośredniego kontaktu z prezydentem Zełenskim i niejednoznacznie wypowiadał

Świat obiegły informacje o tym, że miał miejsce atak dronów na Kreml. Ukraina zaprzecza, że stoi za tymi wydarzeniami. Czy atak na Kreml to tak naprawdę rosyjska prowokacja? Czemu miałby służyć taki atak dronów? Jak to może wpłynąć na wydarzenia...

Kontrofensywa wojsk ukraińskich to temat, którym w ostatnich tygodniach zajmuje się propaganda Putina. W tym odcinku programu "Przegląd rosyjskiej propagandy" zajmiemy się tym co propaganda Putina mówiła, a co pomijała w ostatnich tygodniach.

Informacje

Media społecznościowe:
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021 - 2024