geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Opinie Komentarze Analizy

Zdjęcie: Pixabay

Jak Stany Zjednoczone mogą wspierać Ukrainę bez narażania odstraszania na Indo-Pacyfiku

Dodał: Andrzej Widera

18-05-2023 15:00


Ożywia się amerykańska dyskusja na temat dalszego wsparcia dla walczącej Ukrainy. W ramach prezentacji możliwych stanowisk Stanów Zjednoczonych wobec konfliktu w Europie prezentujemy poniżej obszerną analizę Thomasa Spoehra - szefa  Center for National Defense - i Maiyi Clark -z Heritage Center for National Defense - opublikowaną na łamach Fundacji Heritage.

Wspieranie samoobrony Ukrainy leży w interesie Ameryki, ale dostarczanie pomocy wojskowej i finansowej nie powinno podważać wysiłków USA na rzecz odstraszania Chin. Argumenty, że wsparcie USA dla Ukrainy nie wiąże się z potencjalnym ryzykiem dla wysiłków na rzecz odstraszania Chin, bagatelizują problem. Podobnie, propozycje wstrzymania pomocy dla Ukrainy w celu nadania priorytetu wsparciu dla Tajwanu ignorują zagrożenie ze strony niekontrolowanej Rosji. Żadna z tych propozycji nie jest właściwa. Potencjalny konflikt między tymi dwoma kluczowymi interesami bezpieczeństwa zbliża się wielkimi krokami, a Stany Zjednoczone powinny działać już teraz, aby poradzić sobie z tym napięciem lub zaryzykować strategiczną porażkę.

Wspieranie samoobrony Ukrainy i obrony Tajwanu leży w interesie Stanów Zjednoczonych. Jakakolwiek forma wymuszonego zjednoczenia Tajwanu przez Chiny pociągnęłaby za sobą bezprecedensową i bezpośrednią szkodę dla bezpieczeństwa narodowego i interesów gospodarczych USA oraz prawdopodobnie doprowadziłaby do rozpadu sojuszy i porządku regionalnego na Indo-Pacyfiku, co miałoby konsekwencje globalne. Rosja, która wyszłaby z wojny na Ukrainie zdolna do dalszej agresji terytorialnej, mogłaby zagrozić NATO (uruchamiając zobowiązania USA wynikające z artykułu V), krajom spoza NATO i międzynarodowym szlakom handlowym.

Link do analizy w źródle


Źródło
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021