geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Opinie Komentarze Analizy

Zdjęcie: Facebook

Drugi front: współpraca UE-Ukraina w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego

Dodał: Andrzej Widera

22-05-2023 15:00


Rosnąca potrzeba ochrony ukraińskich uchodźców wojennych przed działaniami zorganizowanej przestępczości, prowadzenie dochodzeń w sprawie zbrodni wojennych, zwalczanie handlu ludźmi i przemytu broni palnej oraz egzekwowanie sankcji to główne problemy i priorytety współpracy między UE a Ukrainą w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Konwencjonalna inwazja Rosji na pełną skalę na Ukrainę to druga fala współczesnego ostrzeżenia strategicznego dla Unii Europejskiej od czasów wojen na Bałkanach w latach dziewięćdziesiątych. Późniejsze rozprzestrzenianie się międzynarodowego terroryzmu, a także współzależność wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych zmusiły UE do przyjęcia pierwszej w historii europejskiej strategii bezpieczeństwa (ESB). W ten sposób UE zaczęła określać się jako podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo na całym świecie i wezwała do proaktywnej kultury strategicznej w Europie, która mogłaby sprzyjać wczesnej, szybkiej i – w razie potrzeby – zdecydowanej interwencji.

Komentarz Ramona Loika dla estońskiego ICDS - link do całości w źródle


Źródło
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Media społecznościowe:
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021 - 2024