geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Archiwum - Październik 2023

Jakiś czas temu rozmawiałem z jednym z profesorów, znawców polskiej polityki wschodniej. Zapytałem go o politykę wobec mniejszości ukraińskiej w Polsce. Odparł, że ludzie ci albo wrócą na Ukrainę, albo zostaną tutaj i za jedno lub dwa pokolenia...

"W 1807 r. Johan Fichte w "Przemówieniach do narodu niemieckiego" pisał, że ten kto mówi po niemiecku ma zawsze przewagę nad obcokrajowcem. W pełni go rozumie, nawet lepiej niż on sam siebie. Fichte i inny niemiecki pisarz polityczny...

Pekin zwiększa swoje wpływy polityczne na Syberii i rosyjskim Dalekim Wschodzie, aby lepiej wspierać swoją rozwijającą się gospodarkę. Wysiłki te są skierowane do elit politycznych i biznesowych, które są głównymi interesariuszami decydującymi o tym,

Rumunia i Ukraina osiągnęły nieznany do tej pory stopień wzajemnego zrozumienia. Państwa te zdołały ułożyć relacje w najbardziej drażliwych kwestiach, takich jak problem importu produktów rolnych oraz prawa mniejszości narodowych. Tworzy to podstawy

Rosyjska i zachodnia wizja bezpieczeństwa europejskiego mają głęboko odmienne korzenie ideowe: równowaga sił osadzona w realistycznej geopolityce kontra liberalny porządek oparty na zasadach. Rosja jest rewizjonistycznym mocarstwem dążącym do...

Doktor Piotr Andrzejewski, analityk Instytutu Zachodniego w Poznaniu, wziął udział w nagraniu dla kanału Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej prowadzonego przez Pawła Kusiaka i Łukasza Wyszyńskiego, gdzie omówił między innymi...

Sytuację demograficzną Białorusi od początku lat dziewięćdziesiątych cechował trwale postępujący spadek liczby mieszkańców. Wynikał on zarówno z coraz mniejszej liczby urodzeń, jak i z narastającej emigracji. W efekcie od początku białoruskiej...

Hamulce bezpieczeństwa

24-10-2023 09:30

"Nikt nie pouczał ludu o ważności i doniosłości wyborów do sejmu; lud nie czytał gazet i nie dowiedział się nic o tym, co się w świecie dzieje i na co się zanosi.(...) Wyborcy nie znający ważności wyborów, ani nie rozważywszy sobie, jak wielka ...

Istnieją trzy możliwe cele wojny polegającej na podboju: asymilacja, narzucenie i dostosowanie. Pierwszy z nich został zademonstrowany przez Święte Cesarstwo Rzymskie, które starało się powiązać swoje początki z państwem węgierskim, które...

Zdolność Ukrainy do projekcji siły na Morzu Czarnym znacznie się poprawiła od początku wojny w 2022 r., kiedy ukraińska marynarka wojenna została zmuszona zatopić swój okręt flagowy „Hetman Sahajdaczny” , aby uniknąć jego przejęcia przez...

7 października, po brutalnym ataku terrorystów Hamasu na Izrael, konflikt palestyńsko-izraelski zaczął ewoluować w wojnę na pełną skalę. Propaganda Kremla nie ukrywa faktu, że eskalacja na Bliskim Wschodzie jest korzystna dla państwa rosyjskiego.

Dyskusja o rozszerzeniu Unii Europejskiej zyskała nową dynamikę. Przyjęcie kolejnych członków z Europy Wschodniej i Bałkanów Zachodnich jest obecnie przedstawiane jako strategiczna konieczność. Wzmocniło to oczekiwania państw kandydujących, natomiast

System Władimira Putina opiera się na lojalności, która minimalizuje ryzyko. Potrzebuje nieformalnych aktorów zdolnych do kompensowania nieefektywności aktorów formalnych, a tym samym realizacji ambitnych wizji geopolitycznych reżimu.

"Naród żądający niepodległości potrzeba koniecznie, aby ufał w swoje siły. Jeżeli nie ma tego czucia, jeżeli do utrzymania bytu swego nie idzie przez własne usiłowania, ale przez obce wsparcie lub łaskę, można śmiało przepowiedzieć, iż...

Dziesiątki zdjęć o wysokiej rozdzielczości wykonanych w ostatnich miesiącach pokazują, że Rosja prawdopodobnie rozpoczęła transport północnokoreańskiej amunicji na dużą skalę, otwierając nową drogę dostaw, która może mieć poważne konsekwencje dla woj

Populacja Ukrainy zaczęła się zmniejszać na długo przed lutym 2022 r. W przededniu rosyjskiej inwazji liczba ludności wahała się od 34,5 do 37,4 mln osób. Konflikt zbrojny katastrofalnie przyspieszył depopulację kraju oraz doprowadził do jeszcze ...

Przywódca Ukrainy występuje przeciwko światowym trendom, które kształtują nowy, pobłażliwy wobec Rosji porządek. W miarę jak lato przechodzi w jesień, wiosenna ofensywa Ukrainy jest nadal powstrzymywana przez okopaną i silnie zaminowaną...

Liczba zarejestrowanych "Kozaków" zaangażowanych w [rosyjską pełnoskalową inwazję na Ukrainie, a która Rosja określa jako] "Specjalną Operację Wojskową" (SVO) na wschodzie Ukrainy wzrosła do 25 000, biorąc pod uwagę rotacje i urlopy.

Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Zdrowia Psychicznego, który obchodzony jest od 1992 roku, jako inicjatywa Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego., publikujemy artykuł naszego warszawskiego współpracownika Damiana Kujawy. Artykuł dotyczy sytua

"Po wiekowej niewoli powstające do życia Państwo Polskie przez długi czas musiały odpowiednie czynniki organu Państwa wyprostowywać pewne nieścisłości mające na celu uregulowanie i ujednostajnienie życia państwowego w różnych dziedzinach pracy swych

Presja migracyjna na granice Polski, Litwy i Łotwy z Białorusią, która trwa od połowy 2021 r., oraz pełnoskalowa rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowały przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę graniczną państw bałtyckich oraz Finlandii.

Każdego dnia ukraińscy żołnierze brną przez zaschnięte błoto. Często się zatrzymują, pozostając nisko przy ziemi. Przez większość dnia chowają się w rowach i kopią małe okopy, czekając, aż ich radzieckie pojazdy do usuwania min wykonają swoje żmudne

W pierwszych latach funkcjonowania Inicjatywy Trójmorza (Three Seas Initative, 3SI) wchodzące w jej skład państwa – nawet te, które przejawiały ambicje uczynienia z niej platformy geopolitycznego oddziaływania – w wymiarze narracyjnym unikały...

Centrum Mieroszewskiego przygotowało kolejny raport z badania opinii publicznej "Białoruska emigracja w Polsce – opinie, postawy, dylematy". Wraz z wynikami badania polskiej opinii publicznej „Polacy o Białorusi i Białorusinach” niniejszy raport...

21 września Rada Najwyższa Ukrainy przegłosowała nowelizację ustawy o mniejszościach (wspólnotach) narodowych. Za jej przyjęciem opowiedziały się jednomyślnie wszystkie frakcje parlamentarne (jedynie trzech posłów wstrzymało się od głosu, ...

Informacje

Media społecznościowe:
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021 - 2024