geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Opinie Komentarze Analizy

Zdjęcie: Wikipedia

Trójkąt Lubelski - potencjał regionalizmu

Dodał: Andrzej Widera

23-05-2023 15:00


Inicjatywa Trójkąta Lubelskiego, będąca jednym z wielu powstających formatów współpracy regionalnej (odzwierciedlającym postępujący proces regionalizacji stosunków międzynarodowych), ma znaczenie zarówno symboliczne, jak i praktyczne. Poszczególne akcenty rozkładają się jednak inaczej w przypadku trzech państw Trójkąta – i w dodatku zupełnie inaczej z perspektywy Białorusi.

Zasadnicza wartość symboliczna tego formatu wynika ze wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego. W praktyce istotnym czynnikiem determinującym powstanie Trójkąta jest powszechna świadomość zagrożenia ze strony Rosji (zagrożenie to jest również częścią dziedzictwa historycznego regionu) oraz wspólne interesy. Celem tworzenia instytucji regionalnych jest nie tylko ułatwianie współpracy i zwiększanie zaufania między partnerami w regionie, ale także budowanie międzynarodowej pozycji zarówno regionu, jak i państw, które go tworzą – tak jest również w przypadku Trójkąta Lubelskiego.

Sytuacja międzynarodowa (agresja rosyjska) zwiększyła zainteresowanie regionem Europy Środkowej i obiektywnie zwiększyła jego znaczenie w stosunkach międzynarodowych. Powstające inicjatywy współpracy regionalnej, uzupełniając się i tworząc efekt synergii, mają wzmacniać tę podmiotowość regionu; chodzi nie tylko o Trójkąt, ale także o B9 czy Inicjatywę Trójmorza, także w wymiarze instytucjonalnym.

Praca pod redakcją dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik i dr Jakuba Olchowskiego (IEŚ) - link do pliku pdf w źródle


Źródło
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021