geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Archiwum - Wrzesień 2023

Najważniejszym faktem w światowej polityce jest to, że 19 miesięcy po tym, jak Władimir Putin rzucił wyzwanie tak zwanemu porządkowi międzynarodowemu opartemu na zasadach, dokonując inwazji na Ukrainę, obrona tego porządku nie idzie dobrze.

Zastępca sekretarza generalnego NATO, Mircea Geoană, w dniach 13-15 września 2023 r. odbył wizytę w Republice Mołdawii. Był to wyraźny sygnał, wskazujący na zacieśnianie współpracy między neutralnym państwem a Sojuszem Północnoatlantyckim.

Przed wojną współpraca pomiędzy Polską a Ukrainą opierała się w segmencie nafto-paliwowym w szczególności o jeden aspekt – eksport paliw produkowanych w rafinerii Orlen w litewskich Możejkach (tranzytem kolejowym przez Białoruś) oraz...

Decyzja UE w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą jest jednym z najgorętszych tematów nowego sezonu politycznego. W tym kontekście prawdopodobny koszt członkostwa Ukrainy dla budżetu UE będzie wysoko na liście obaw.

"W pierwszej fazie strona polska świadomie nie podjęła aktywnych działań wobec części republik. Z jednej strony obawiano się reakcji władz w ZSRR i w efekcie pogorszenia polskich starań i zabiegów w zachodnich republikach. Z drugiej strony...

19 września prezydent Rosji Władimir Putin przedstawił opinie na temat stanu rosyjskiej produkcji obronnej na posiedzeniu Rosyjskiej Komisji Wojskowo-Przemysłowej w Iżewsku. Putin oświadczył, że od stycznia do sierpnia 2023 roku produkcja czołgów...

Między Polską a Ukrainą doszło do ostrego kryzysu w związku z kwestią zboża. Ale po ogłoszeniu, że nie będzie już dostarczać broni do Kijowa, oficjalnie koncentrując się na "modernizacji swoich sił zbrojnych", Warszawa stonowała i ogłosiła...

Polska dąży do odgrywania bardziej aktywnej roli w natowskiej misji współdzielenia broni jądrowej. Może to nastąpić na kilka sposobów, w tym poprzez umieszczenie na swoim terytorium broni nuklearnej B61, certyfikowanie swoich samolotów F-35A do przen

14 sierpnia 2023 r. dotychczasowy premier Łotwy Krišjānis Kariņš (Nowa Jedność) podał się do dymisji, obwiniając koalicjantów – Sojusz Narodowy i Zjednoczoną Listę – o to, że spowalniają dialog i utrudniają podejmowanie przez rząd decyzji.

Ukraińskie zboże stało się medialnym tematem w ostatnich dniach za sprawą nieprzedłużenia przez Unię Europejską embarga wybranych produktów rolnych z Ukrainy do pięciu państw Unii Europejskiej. Część tych państw, w tym Polska, zdecydowało się ...

"Zaczynały się od ogromnej nieufności z ich strony, silnych uprzedzeń. I dopiero potem, jak się rozkręcili przy obiedzie wieczornym, powiedzieli, co było tego przyczyną. Oni myśleli, że jesteśmy okropnie zadufani w sobie, że jesteśmy...

Jakie powinny być parametry strategicznej współpracy Polski i Ukrainy? Z uwagą śledzę dyskusję na łamach Europejskiej Prawdy na temat stanu i perspektyw stosunków polsko-ukraińskich. Weszły one obecnie w fazę kryzysową, spowodowaną...

Przeprowadzone na szeroką skalę ćwiczenia wojskowe państw ODKB na Białorusi powodują stan napięcia i zagrożenia w regionie. Nieprzypadkowy wybór poligonów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Polski i Litwy dowodzi wysoce propagandowego...

Twierdzeń wielu afrykańskich przywódców o neutralności w rosyjskiej wojnie na Ukrainie nie da się pogodzić z ich poleganiem na najemnikach Wagnera i dostosowywaniem się do globalnej agendy Moskwy. Jedną z nieprzewidywalnych konsekwencji...

Wydatki wojskowe Rosji potroiły się w porównaniu do czasów przedwojennych. Do 2023 roku rząd zamierza wydać 160 miliardów dolarów na potrzeby wojskowe, czyli 40 procent swojego budżetu. W połączeniu z regionalnymi i prywatnymi wydatkami związanymi...

Popularność nauki języka polskiego na Ukrainie w ciągu ostatniej dekady systematycznie wzrasta. Spowodowane jest to przede wszystkim dążeniem Ukraińców do podjęcia pracy zarobkowej w Polsce, a także chęcią rozpoczęcia studiów na polskich uczelniach p

"Jak pisze Czesław Miłosz, wschodni Europejczycy potrafią się przystosować do wszystkiego, ponieważ „człowiek jest istotą plastyczną i można sobie wyobrazić dzień, w którym cechą szanującego się obywatela będzie chodzenie na czworakach

Od jakiegoś czasu wiedzieliśmy, że stary porządek odchodzi. Nowe stulecie rozpoczęło się wraz z atakami terrorystycznymi z 11 września i wynikającymi z nich wojnami w Afganistanie i Iraku. Zwłaszcza ta ostatnia stała się kojarzona z ekscesami...

Instytut Europy Środkowej w Lublinie opublikował raport z wyników badań prowadzonych w 2023 roku w IEŚ (we współpracy z firmą badawczą NEUROHM) nad stosunkiem opinii publicznej państw Trójmorza do Rosji i wojny na Ukrainie.

Odporność zapewnia solidne ramy dla wielu dziedzin polityki, w tym zrównoważonego zarządzania, bezpieczeństwa i bezpieczeństwa narodowego. Podobnie udowodniono, że głębokie podziały, które charakteryzują spolaryzowane społeczeństwa, osłabiają...

Waszyngton zobowiązał się do pomocy Kijowowi "tak długo, jak będzie to konieczne", ale wsparcie ze strony europejskich sojuszników było nierówne. Państwa położone wzdłuż wschodniej flanki Paktu Północnoatlantyckiego zintensyfikowały działania,...

6-7 września 2023 r. w Bukareszcie odbędzie się ósmy szczyt Inicjatywy Trójmorza (The Three Seas Initiative, 3SI). W trakcie spotkania mogą zostać podjęte decyzje kluczowe dla wyznaczenia kierunku rozwoju tej platformy współpracy regionalnej...

"Historycy rosyjscy, a potem radzieccy byli dość zgodni w ocenie Aleksandra Newskiego. Walka z Zachodem i ukorzenie się przed Wschodem miały ten sam cel, ocalenie prawosławia, jako źródła siły moralnej i politycznej siły narodu rosyjskiego.

Tym razem materiał youtube między innymi na temat, który w Polsce nadal spotyka się z oznakami krytyki. Wiele razy w Układzie Otwartym rozmawialiśmy o relacjach polsko-ukraińskich. Dziś atmosfera jest trochę inna niż była wcześniej. Natomiast temat j

Jewgienija Gucuł została zaprzysiężona na baszkana Autonomii Gagauskiej 19 lipca 2023 r. Do tej pory jednak Zgromadzenie Narodowe Gagauzji (ZNG) nie zatwierdziło składu Komitetu Wykonawczego, czyli lokalnego organu władzy wykonawczej.

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021