geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Archiwum - Lipiec 2022

21 lipca Alaksandr Łukaszenka podpisał nowelizację kodeksu postępowania karnego umożliwiającą przeprowadzanie zaocznych procesów i wydawanie wyroków skazujących na osoby przebywające poza granicami Białorusi i uchylające się od stawiennictwa przed...

"Zamrożona wojna", czyli de facto podział terytorialny Ukrainy, byłaby optymalna dla Moskwy i możliwa do zaakceptowania przez rządy europejskie w trakcie jesiennego kryzysu energetycznego. Jeśli na poziomie militarnym wojna na Ukrainie wydaje się...

Od pierwszych dni nowej fazy rosyjskiej agresji (24 lutego 2022 r.) władze Ukrainy na czele z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim jednoznacznie akcentowały, że perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej będzie ważnym sygnałem świadczącym o...

Wielu obserwatorów uznało lutową inwazję Rosji na Ukrainę za pierwszy we współczesnej historii przypadek wielkiego mocarstwa o niemal równym potencjale cybernetycznym, prowadzącego poważną wojnę konwencjonalną. Operacje cybernetyczne Moskwy...

Wśród wydarzeń, na które ze zrozumiałych powodów zwracamy szczególną uwagę, a więc na przebieg wojny na Ukrainie, ale także związane z tym tzw. umowy zbożowe, które mają uwolnić trzy porty ukraińskie dla eksportu zboża, przemykają niemal niezauważone

21 lipca Gazprom w ograniczonym stopniu przywrócił dostawy gazu do odbiorców europejskich gazociągiem Nord Stream 1 (NS1). W pierwszej dobie po zakończeniu trwającej od 11 lipca planowej przerwy remontowej przesył wyniósł ok. 64 mln m3 (wobec 170 mln

W dniach 11-12 lipca odpowiedź na pytanie, kto powinien przemawiać w imieniu Białorusinów, stała się jeszcze bardziej zagmatwana. W tych dniach w Berlinie odbyło się II Forum Sił Demokratycznych na Białorusi. Spotkanie, któremu

Czy ktoś może być gorszy od Putina? To pytanie nie jest tylko teoretyczne. Gdy decydenci i analitycy w Rosji, Europie i Stanach Zjednoczonych rozważają możliwe scenariusze odejścia Władimira Putina z urzędu, w naturalny sposób pojawia się pytanie...

Po ponad miesięcznych negocjacjach Estonia zyskuje nowy rząd, na którego czele ponownie stanie Kaja Kallas. 15 lipca br. doszło do podpisania porozumienia między Partią Reform, Partią Socjaldemokratyczną i partią Ojczyzna. Nowy rząd skoncentruje się

Materiał Youtube. Mija 145 dzień wojny. Co się dzieje na Ukrainie? Jakie są aktualne rosyjskie cele? Jak wygląda wojna na Ukrainie dziś? Na te i inne pytania odpowiada wicedyrektor OSW, Wojciech Konończuk. Wśród tematów wizyta rosyjskiego ministra..

"Zasada rządów prawa jest uważana za wizytówkę Unii Europejskiej, jedną z najważniejszych wartości, na których Unia się opiera. Jego przestrzeganie i wdrażanie jest jednym z najważniejszych kryteriów członkostwa w UE, a państwa UE, które go ignorują,

Wielu analityków wojskowych słusznie zwróciło uwagę, że rosyjska inwazja na Ukrainę została oparta na błędnych założeniach dotyczących stanu ukraińskiego społeczeństwa i jego sił zbrojnych. Z punktu widzenia zawodowego wojskowego, wojna ta...

Niniejsze opracowanie Chatham House ma na celu podjęcie niektórych długoterminowych wyzwań koncepcyjnych w zrozumieniu rosyjskiej hard power, które nie są bezpośrednio związane z obecnymi operacjami na Ukrainie. Podważa ono niektóre koncepcje...

Nasilające się prowokacje ze strony Moskwy w odpowiedzi na decyzję Litwy o wprowadzeniu sankcji na towary przewożone przez jej terytorium muszą spotkać się ze zdecydowaną reakcją Sojuszu. Na szczycie w zeszłym miesiącu NATO obiecało, że...

Łotwa zapowiedziała wprowadzenie obowiązkowej służby wojskowej od 2023 r. Decyzja ta jest wynikiem wzrostu poczucia zagrożenia w związku z inwazją Rosji na Ukrainę oraz pozamilitarną presją Rosji na Łotwę. Efektem ma być wzmocnienie krajowego...

8 lipca działacze niezależnego Związku Polaków na Białorusi poinformowali o zniszczeniu kolejnych mogił żołnierzy Armii Krajowej, tym razem w Wołkowysku oraz wsi Kaczycze w pobliżu miasta rejonowego Korelicze (obwód grodzieński). Nieznani sprawcy...

"Długo walczyła prawość z przemocą. Chwiała się często wątpliwa szala zwycięstwa. Obce narody przyglądały się w milczeniu tej walce, rade, że cudzym kosztem poznają, czyli czas przyszedł tryumfu prawości, rade i z tego, że chociaż przemoc wedle...

Dzisiejsze upamiętnienie ofiar rzezi wołyńskiej, które od kilku lat jest formalnie „Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa Popełnionego przez Ukraińskich Nacjonalistów wobec Obywateli II Rzeczypospolitej”, jest okazją do refleksji o tym...

Od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę Alaksandr Łukaszenka próbuje demonstrować bliskie związki z Federacją Rosyjską, udostępniając wojskom rosyjskim swoje terytorium oraz infrastrukturę i jednocześnie unikając wysłania białoruskich wojsk...

To znowu ta pora roku. Kongres jest zajęty ustawą o autoryzacji obrony narodowej (NDAA). Analitycy piszą ostrą krytykę budżetu. Generałowie chodzą po Kapitolu, a lobbyści obronni czają się w kątach, błagając o kilka dolarów więcej.

Na szczycie w Madrycie NATO przyjęło nową koncepcję strategiczną, która definiuje Rosję jako najważniejsze bezpośrednie źródło zagrożenia i nie wyklucza ewentualności jej ataku na jedno z państw należących do organizacji. Sojusz zamierza w następnych

W oparciu o badania terenowe przeprowadzone na Ukrainie, niniejszy Raport Specjalny nakreśla, co jest potrzebne, aby odeprzeć inwazję Rosji. Niniejszy raport jest oceną obecnej dynamiki walk na Ukrainie, tego jak Rosja wykorzystuje swoje możliwości

"Tutejsza delegacja dyrektorjatu ma na czele wytrawnego wygę, Sydorenkę, członka wszystkich gabinetów ukraińskich pokolei. Stoi na stanowisku, że silna Polska jest potrzebna Ukrainie, jak niepodległe państwo ukraińskie Polsce. Bo o ileby Ukraina...

24 czerwca 2022 r. podczas szczytu przywódców państw członkowskich UE w Brukseli została ogłoszona decyzja Rady Europejskiej o nadaniu Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. Ukraina deklaruje gotowość do natychmiastowych działań w zakresie

W ostatnich tygodniach Rosja prowadzi intensywną kampanię propagandowo-dezinformacyjną w celu pogorszenia relacji Polski i Ukrainy. Warszawie zarzuca się m.in. dążenie do zajęcia i podporządkowania sobie zachodniej części Ukrainy w imię idei „wielkie

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021