geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Archiwum - Wrzesień 2022

26 września operator lądowej sieci we wschodnich Niemczech Gascade poinformował, że doszło do dużego spadku ciśnienia w gazociągu Nord Stream 2 (NS2) – ze 105 do 7 barów. W godzinach późno popołudniowych wyciek z jednej z nitek NS2...

Zacznijmy od faktów, czyli tych kilku pewników. Wycieki gazu z dwóch gazociągów Nord Stream, 1 i 2, które pojawiły się jednocześnie w trzech miejscach na Morzu Bałtyckim, nie były spowodowane awariami lub wypadkami. Ich przyczyną były dwie podwodne e

25 września w Kiszyniowie doszło do protestów przeciwko prozachodniej prezydent Mai Sandu i związanemu z nią rządowi Partii Działania i Solidarności (PAS). Demonstranci (7–10 tys. osób) podnosili przede wszystkim hasła socjalne, krytykowali władze...

Kampania zbierania plonów w 2022 r. prawdopodobnie jest najtrudniejszą w historii niepodległej Ukrainy. Pełnowymiarowa inwazja Rosji spowodowała znaczne zniszczenie infrastruktury rolnej, zaminowanie pól i spadek produkcji. Kosztem nadzwyczajnego...

Czas zrozumienia chwili

27-09-2022 09:30

Ostatnio głównym tematem, nad którym rozmyślają analitycy i eksperci jest ubiegłotygodniowa decyzja Putina o mobilizacji, której skali ,na tę chwilę, de facto nie znamy. Przez jednych wyśmiewana, przez innych uznawana za game-changera, czyli...

Materiał Youtube: Generał Leon Komornicki i Marek Budzisz dyskutują o rosyjskiej tożsamości, wpływie Moskiewskiej Cerkwi na procesy polityczne oraz stanie rosyjskiej armii.

21 września opublikowane zostało orędzie Władimira Putina do narodu rosyjskiego – pierwsze od czasu rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Prezydent zapowiedział w nim pomoc samozwańczym republikom donbaskim oraz wojskowo-cywilnym władzom obwodu

Oleg Manajew, doświadczony białoruski socjolog, którego firma sondażowa prowadziła kwartalne ogólnokrajowe badania Białorusinów od początku lat 90 do 2016 roku, kiedy to została zamknięta przez władze w Mińsku, wygłosił solidnie uzasadnione...

Materiał Youtube: Ogłoszono decyzje o tak zwanych „referendach” ws. przyłączenia okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. Czym jest motywów ta decyzja? Dlaczego Rosja Putina zdecydowała się na to akurat teraz? Jak będzie wygląda wojna na Ukrainie?

Podczas gdy rosyjska inwazja na Ukrainę tylko potwierdziła poglądy Europy Środkowo-Wschodniej na temat Rosji, wpływa ona również na ich relacje z Chinami. Choć relacje te były już skomplikowane z powodu niespełnionych chińskich obietnic gospodarczych

Życie wewnętrzne

20-09-2022 09:30

"Wbrew powszechnym odczuciom szerokich warstw społecznych mniejszości polskiej i litewskiej, zbliżenie postępowało. Siłą faktu objęło ono początkowo sprawy mniej drażliwe i bardziej istotne z punktu widzenia realizacji podstawowych kwestii...

Mołdawski sektor energetyczny znajduje się w niezwykle trudnym położeniu. Jest to efekt wieloletnich zaniedbań osób rządzących tym państwem oraz działań podejmowanych od kilku miesięcy przez Rosję. Wysokie koszty gazu ziemnego i energii elektrycznej

O postrzeganiu Międzymorza w Niemczech pisze w swojej analizie Aleksandra Fedorska. Dzięki uprzejmości Autorki oraz RODM Poznań, publikujemy artykuł w całości.

Podcast Youtube: Nim wybuchła pełnoskalowa wojna na Ukrainie, w armii już służyło około 50 tysięcy kobiet. Jakie role pełnią kobiety w tej wojnie? Ile obecnie kobiet współtworzy ukraińskie wojsko? O zaangażowaniu kobiet w walkę o niepodległość...

Unia Europejska ma wyjątkową okazję do stopniowego zniesienia swojej historycznej zależności od rosyjskiej energii i przejęcia odpowiedzialności za swoją przyszłość energetyczną; Robert Habeck, Kadri Simson i Dan Jørgensen – politycy odpowiedzialni..

Coraz częstsze używanie terminu „jezioro NATO” w kontekście przystąpienia Szwecji i Finlandii jest nieprzydatne i może mieć szereg niepożądanych konsekwencji. Decyzja Szwecji i Finlandii o przystąpieniu do NATO to naprawdę wielka sprawa, a zarówno...

Odpocznijmy na chwilę od zwykłego komentowania zmieniającej się wokół rzeczywistości na rzecz odrobinę poważniejszego podejścia do kwestii z punktu widzenia naszego społeczeństwa najważniejszej. Jesteśmy już po apogeum gorączki zakupowej sprzętu...

Wskutek kontynuowania natarcia w obwodzie charkowskim jednostki ukraińskie zajęły m.in. Kupiańsk, węzłową miejscowość Sawynci, leżącą pomiędzy Bałakliją a Iziumem, oraz sam Izium (mimo że strona ukraińska jeszcze tego oficjalnie nie potwierdziła).

W Unii Europejskiej trwa dyskusja na temat możliwego ograniczenia wydawania wiz, w pierwszym rzędzie turystycznych wiz Schengen, dla obywateli Federacji Rosyjskiej jako elementu sankcji UE. Propozycję wprowadzenia takich restrykcji lub potrzebę...

25 sierpnia Władimir Putin nakazał zwiększenie personelu służby o 137 tys. od 2023 r., zwiększając liczebność armii do 1,15 mln. Analitycy wojskowi już nazwali dekret prezydenta nierealistycznym, zwłaszcza biorąc pod uwagę pogarszającą się demografię

W ostatnich latach istnienia ZSRR sowieccy propagandyści i analitycy rutynowo atakowali prace zachodnich pisarzy jako dzieła "burżuazyjnych fałszerzy", argumentując, że ich książki i artykuły były fikcyjne, ponieważ prezentowane w nich idee były...

Czy Ameryka ma cel lub strategię dla Ukrainy? W piątek sekretarz skarbu Janet Yellen ogłosiła, że grupa G7 zgodziła się na nałożenie limitu cen na rosyjską ropę. Podobnie jak większość innych działań USA i Europy związanych z niesprawiedliwą wojną...

Śmierć Gorbaczowa okazała się kolejnym odejściem człowieka zagubionego, który poszedł drogą, której nie znał, ale co najgorsze, nigdy tak naprawdę nie chciał poznać. Dla wielu współczesnych okazała się ta droga zbawieniem, ale dla innych okazała się

23 sierpnia 2022 r. w Kijowie odbył się drugi szczyt Platformy Krymskiej – inicjatywy, która ma na celu konsolidację polityki nieuznawania zmian w międzynarodowym statusie prawnym Krymu. Znaczenie tegorocznych obrad polegało głównie na tym...

Karta OUBZ (Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym - organizacja zbiorowego bezpieczeństwa niektórych państw członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw - red.) deklaruje, że organizacja "umacnia pokój, międzynarodowe i regionalne...

Informacje

Media społecznościowe:
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021 - 2024