geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Pixabay

Badania językowe i opinii publicznej na Białorusi

Andrzej Widera

21-02-2024 14:49


Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Biełstat opublikował aktualne dane statystyczne: tylko 54,1% ludności Białorusi uważa białoruski za swój język ojczysty. Jednocześnie 77% mieszkańców obwodu brzeskiego, 59,5% obwodu mińskiego, 54,5% obwodu grodzieńskiego, 47% obwodu homelskiego, 46,1% obwodu mohylewskiego, 45,3% obwodu witebskiego i  48,7% mieszkańców Mińska uważa białoruski za język ojczysty.

Spośród ogółu mieszkańców, którzy uważają białoruski za swój język ojczysty, 13,9% to osoby w wieku 70 lat i więcej, 9,6% to osoby w wieku 30-34 lata, 9,4% to osoby w wieku 60-64 lata. Białoruski jako język ojczysty wskazało 61,2% Białorusinów, rosyjski - 96,8% Rosjan, polski - 6,7% Polaków, ukraiński - 29,1% Ukraińców, 3,2% Żydów wskazało swój język narodowy jako ojczysty (nie sprecyzowano, który).

Tymczasem  międzynarodowe centrum eksperckie iSANS zaprezentowało w Warszawie wyniki badania opinii publicznej na Białorusi. Według niego, co czwarta osoba chce wyjechać z Białorusi, dwie trzecie nie wierzy w sprawiedliwość społeczną  Na pytanie o orientację polityki zagranicznej 30% respondentów odpowiedziało, że powinno skupić się na Rosji, 15% na Europie, 7% na Chinach i 2% na Stanach Zjednoczonych. Największa grupa – 43% – uważa, że ​​nie warto na nikim polegać, że należy prowadzić niezależną politykę. Połowa badanych uważa, że ​​Białoruś powinna być w sojuszu z Rosją. 16% opowiada się za unią z UE. 30% uważa za konieczne zachowanie neutralności.

Mniej niż połowa badanych (48%) nie widzi powodów do obaw o dalsze zbliżenie Białorusi i Rosji. Nieco ponad jedna trzecia respondentów (36%) ma pewne lub poważne wątpliwości, a 16% stwierdziło, że trudno jest im odpowiedzieć. Jednocześnie 58% uważa, że ​​Białoruś powinna być niepodległym państwem i budować swoje stosunki z Rosją w oparciu o traktaty międzynarodowe. 24% uważa, że ​​Białoruś i Rosja powinny budować stosunki na zasadzie równego związku dwóch państw poprzez utworzenie organów ponadnarodowych, 14% uważa, że ​​trudno jest odpowiedzieć, a tylko 4% uważa, że ​​Białoruś powinna stać się częścią Federacji Rosyjskiej.

Link do wyników badania w źródle


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021