geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Naszym zdaniem

Ostatnio głównym tematem, nad którym rozmyślają analitycy i eksperci jest ubiegłotygodniowa decyzja Putina o mobilizacji, której skali ,n...

Prorosyjskie siły w Mołdawii pod hasłami walki z kryzysem oraz aktualnie rządzącą prozachodnią partią PAS oraz prezydent Sandu, przeprowa...

Premier Estonii Kaja Kallas stwierdziła, że ​​w obecnej koalicji rządowej nie ma zgody na realizację planu pozbawienia obywateli Rosji i...

Premier Litwy Ingrida Šimonytė powiedziała, że ​​Litwa i inne kraje nie muszą ratować wszystkich obywateli rosyjskich przed mobilizacją,...

Opinie Komentarze Analizy +

25 września w Kiszyniowie doszło do protestów przeciwko prozachodniej prezydent Mai Sandu i związanemu z nią rządowi Partii Działania i S...

Kampania zbierania plonów w 2022 r. prawdopodobnie jest najtrudniejszą w historii niepodległej Ukrainy. Pełnowymiarowa inwazja Rosji spow...

Materiał Youtube: Generał Leon Komornicki i Marek Budzisz dyskutują o rosyjskiej tożsamości, wpływie Moskiewskiej Cerkwi na procesy polit...

21 września opublikowane zostało orędzie Władimira Putina do narodu rosyjskiego – pierwsze od czasu rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukr...

Oleg Manajew, doświadczony białoruski socjolog, którego firma sondażowa prowadziła kwartalne ogólnokrajowe badania Białorusinów od począt...

Materiał Youtube: Ogłoszono decyzje o tak zwanych „referendach” ws. przyłączenia okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. Czym jest motywów...

Historia

16 września 1658 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga Narodów a hetmanem kozackim Iwanem Wyhowskim zakładało powoł...

Mieszkańcy Białej Rusi wkraczają na scenę dziejową mniej więcej w tym samym czasie, co twórcy państwa polskiego i Moskwy. Oba te żywioły...

Litwa, Łotwa i Estonia zostały podstępnie przyłączone do Związku Sowieckiego i stały się częścią tego państwa na blisko 50 lat. Dopiero p...

Tagi

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021