geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Naszym zdaniem

Niewielka autonomia Gagauzji stała się w ostatnich tygodniach miejscem rywalizacji pomiędzy wpływami rosyjskimi, a władzami Mołdawii. Jed...

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz przebywał wczoraj z oficjalną wizytą w Estonii i wziął udział w spotkaniu oraz później we wspólnej konferenc...

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ludowego Gagauzji (NSG) Aleksander Tarnawski skomentował opublikowany przez media lokalne tekst rezolucji...

Departament Stanu USA potępił porozumienia między Moskwą a Mińskiem w sprawie procedury przechowywania rosyjskiej broni jądrowej w specja...

Rzut OKA CW +

Od kwietnia 2022 roku, nie ma regulacji prawnych dotyczących polskiej Obrony Cywilnej, gdyż Ustawa o Obronie Ojczyzny uchyliła dotychczas...

Ostatnie kilka miesięcy upływają na Białorusi tak pod znakiem toczącej się wojny na Ukrainie, w których biorą m.in. udział rosyjskie samo...

Wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej, rozpoczynają się 17 września i mają potrwać do 19 września 2021 roku. Z polskiego punktu widzenia...

Opinie Komentarze Analizy +

Władze Mołdawii postanowiły zademonstrować poparcie większości społeczeństwa dla idei integracji europejskiej. Ma to szczególne znaczenie...

Jaka jest natura zagrożenia i jak można mu przeciwdziałać, gdy uwaga coraz bardziej skupia się na rosyjskiej aktywności wymierzonej w zac...

W ramach publikowania materiałów nadsyłanych do Redakcji przez naszych współpracowników oraz Czytelników, zamieszczamy poniżej artykuł na...

Inicjatywa Trójkąta Lubelskiego, będąca jednym z wielu powstających formatów współpracy regionalnej (odzwierciedlającym postępujący proce...

Rosnąca potrzeba ochrony ukraińskich uchodźców wojennych przed działaniami zorganizowanej przestępczości, prowadzenie dochodzeń w sprawie...

W dniach 6-7 września 2023 r. Rumunia po raz drugi stanie się gospodarzem szczytu Inicjatywy Trójmorza (Three Seas Initiative, 3SI), któr...

Historia +

Nie ma sprawy, która by politycznie bardziej obciążała relacje polsko-ukraińskie niż ocena antypolskiej akcji UPA z lat 1943-1945. Nie ma...

Wilno - święte miasto dla wielu narodowości, miasto pamięci, ale też miasto z którego lepiej patrzy się w przyszłość. Barbara Jundo - Kal...

Gubernie bałtyckie aż do czasów panowania Aleksandra III (1881-1894) cieszyły się szeroką autonomią. Rządzący nimi Niemcy bałtyccy posiad...

Tagi

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021