geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Naszym zdaniem

Łotewscy eksperci są podzieleni w sprawie planu MON dotyczącego stopniowego wprowadzania obowiązkowej służby w obronie narodowej. Zarówno...

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zamierza w tym roku zainwestować na Ukrainie co najmniej 1 mld euro, co będzie odpowiadało przedwojenn...

"Tutejsza delegacja dyrektorjatu ma na czele wytrawnego wygę, Sydorenkę, członka wszystkich gabinetów ukraińskich pokolei. Stoi na stanow...

Prezydent Estonii Alar Karis skrytykował wypowiedź premier Kai Kallas, w której powiedziała, że w przypadku rosyjskiego ataku prawdopodob...

Opinie Komentarze Analizy +

Na szczycie w Madrycie NATO przyjęło nową koncepcję strategiczną, która definiuje Rosję jako najważniejsze bezpośrednie źródło zagrożenia...

W oparciu o badania terenowe przeprowadzone na Ukrainie, niniejszy Raport Specjalny nakreśla, co jest potrzebne, aby odeprzeć inwazję Ros...

24 czerwca 2022 r. podczas szczytu przywódców państw członkowskich UE w Brukseli została ogłoszona decyzja Rady Europejskiej o nadaniu Uk...

W ostatnich tygodniach Rosja prowadzi intensywną kampanię propagandowo-dezinformacyjną w celu pogorszenia relacji Polski i Ukrainy. Warsz...

Ponowna inwazja Rosji na Ukrainę trwa już ponad cztery miesiące, a Kozacy odegrali rolę w rzekomym uświęceniu trwającego konfliktu. Narra...

Niepowodzenie operacji militarnej, której celem było szybkie polityczne podporządkowanie Ukrainy, wymusiło na Rosji modyfikację planu na...

Historia

Atak polskich żołnierzy na Dyneburg (Dźwińsk), przeprowadzony przy sięgających ponad 30 stopni Celsjusza mrozach, całkowicie zaskoczył cz...

Order Krzyża Pogoni, odpowiednik polskiego Virtuti Militari, jest drugim litewskim odznaczeniem państwowym oraz najwyższym wojskowym. Woj...

Obława augustowska została przeprowadzona między 12 a 19 lipca 1945 roku przez oddziały NKWD i Armii Czerwonej. Jej celem było rozbicie o...

Tagi

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021