geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Pixabay

Ukraina dopuszcza użycie broni osobistej do obrony kraju

Dodał: Andrzej Widera

20-01-2022 14:47


Ukraiński rząd ogłosił tryb używania osobistej broni myśliwskiej i amunicji przez członków ochotniczych formacji obrony terytorialnej przy wykonywaniu zadań obrony kraju. Uchwała  nr 1448 została zatwierdzona przez Gabinet Ministrów 29 grudnia 2021 r. i weszła w życie 1 stycznia 2022 r. Uchwała stanowi, że osobista broń myśliwska i amunicja może być używana przez wszystkich członków ochotniczych formacji przy wykonywaniu zadań obrony terytorialnej.

Członkowie ochotniczych formacji (niebędący żołnierzami) przy wykonywaniu zadań obrony terytorialnej mają prawo używać osobistej broni myśliwskiej do: ochrony osób cywilnych i/lub obiektów cywilnych przed atakiem, odparcia ataku lub zapobieżenia groźbie ataku na chronione obiekty, uwolnienie przechwyconych obiektów wojskowych i/lub cywilnych lub zapobieżenie takiemu zdobyciu, niszczenie broni, sprzętu wojskowego, pojazdów lub środków technicznych używanych przez osoby uczestniczące w agresji zbrojnej, zapobieganie i/lub zaprzestanie działalności, zatrzymanie, rozbrojenie lub neutralizacja osób uczestniczących w agresji zbrojnej, zaprzestania działań osób, które popełniły lub popełniają przestępstwa, zaprzestanie działań osób ingerujących w wykonywanie zgodnych z prawem obowiązków przez osoby zaangażowane w wykonywanie zadań obrony terytorialnej, zaprzestanie działań osób stwarzających lub mogących stanowić zagrożenie dla osób zaangażowanych w wykonywanie zadań obrony terytorialnej lub innych osób.

Śmiertelne użycie osobistej broni myśliwskiej i amunicji przez członków ochotniczych formacji przy wykonywaniu zadań obrony terytorialnej jest dozwolone do samoobrony indywidualnej, samoobrony, a także do odparcia agresji zbrojnej na Ukrainę oraz podczas działań w zakresie bezpieczeństwa i obrony narodowej.  Kolejną uchwałą z 29 grudnia 2021 r. rząd zatwierdził regulacje dotyczące dobrowolnego tworzenia oddziałów terytorialnych, określające zasady ich tworzenia i liczbę.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.

Komentarze (0)


Zostaw komentarz


Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021