geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Wikipedia

Łotwa: zakaz importu zboża z Rosji i Białorusi

Andrzej Widera

23-02-2024 08:23


Wczoraj Saeima przyjęła w dwóch czytaniach, zapowiadany wcześniej, zakaz importu produktów rolnych z Rosji i Białorusi na Łotwę co najmniej do lipca 2025 roku. Jednak to nie jedyna uchwała w sprawie Rosji, która była omawiana na wczorajszym posiedzeniu łotewskiego parlamentu.

Za nowelizacją ustawy o rolnictwie i zagospodarowaniu wsi głosowało 69 posłów, 9 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Tym samym Łotwa jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, który nałożył ograniczenia na wykorzystanie produktów rolnych pochodzących z Rosji i Białorusi. Poprawki popierane przez Saeimę zabraniają importu na Łotwę produktów rolnych i paszowych z Rosji i Białorusi, a także importu na Łotwę produktów rolnych i paszowych pochodzących z Rosji lub Białorusi z innych krajów trzecich. Zakaz będzie obowiązywał do 1 lipca 2025 roku. Co istotne, zakaz nie obejmuje tranzytu zboża do innych krajów UE.

Rząd otrzymał polecenie przedłożenia Saeimie do 1 marca 2025 r. raportu na temat wpływu tego zakazu na gospodarkę narodową oraz, w razie potrzeby, przedłożenia Saeimie wszelkich zmian w aktach prawnych. Dane Ministerstwa Rolnictwa pokazują, że w ciągu pierwszych 10 miesięcy ubiegłego roku import rosyjskich produktów rolnych i paszowych na Łotwę osiągnął sumę 280 milionów euro, czyli 12% całkowitego importu Unii Europejskiej z Rosji, co spowodowało, że Łotwa zajęła drugie miejsce wśród państw członkowskich UE. Łotwa zaimportowała w ubiegłym roku z Rosji 423 732 ton produktów zbożowych, czyli o 59,9% więcej niż w 2022 r., kiedy importowano 265 056 ton.

Tymczasem poza zakazem importu rosyjskiego zboża, Saeima przyjęła także uchwałę  ponownie stanowczo potępiającą agresję Rosji przeciwko Ukrainie i wyrażającą niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych na arenie międzynarodowej granicach.

Parlamentarzyści wzywają do pilnego i znaczącego zwiększenia pomocy politycznej, gospodarczej, finansowej, wojskowej, technicznej i humanitarnej dla Ukrainy. W uchwale Saeima opowiada się też za koniecznością wprowadzenia na poziomie Unii Europejskiej takiego reżimu prawnego, który umożliwiłby jej państwom członkowskim wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów na odbudowę Ukrainy i przyznanie odszkodowań ofiarom agresji rosyjskiej.

Parlamentarzyści wyrażają swoje poparcie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO, podkreślają potrzebę jak najszybszego rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, doceniając wysiłki Ukrainy na rzecz wdrażania reform. Na nadzwyczajnym posiedzeniu przemówienia wygłosili także prezydent Edgars Rinkēvičs, premier Evika Siliņa  oraz zdalnie Rusłan Stefanczuk, przewodniczący Rady Najwyższej ukraińskiego parlamentu.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021