geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Wikipedia

Łotwa przyjęła budżet na 2024 rok

Dodał: Andrzej Widera

09-12-2023 12:00


Saeima przyjęła dzisiaj w ostatnim czytaniu na nadzwyczajnym posiedzeniu ramy budżetu państwa na lata 2024, 2025 i 2026 oraz budżet państwa na 2024 rok, w którym podobnie jak to ma miejsce w Estonii, zdefiniowano bezpieczeństwo, zdrowie i edukację jako priorytetowe kierunki rozwoju. Budżet poparło 52 posłów, przeciw było 27.

Budżet został opracowany przy założeniu, że produkt krajowy brutto (PKB) Łotwy w cenach rzeczywistych wzrośnie o 2,5%, osiągając 45,524 mld euro. Natomiast w latach 2025 i 2026 prognozuje się wzrost na poziomie 2,9% rocznie. W przyszłym roku średnioroczna inflacja wyniesie 2,2%, a w 2025 i 2026 odpowiednio 2,5% i 2,3%.

Dochody budżetu państwa w przyszłym roku planowane są na kwotę 14,486 mld euro, a wydatki na kwotę 16,2 mld euro. W porównaniu z rokiem bieżącym budżet na 2024 rok przewiduje wzrost dochodów w wysokości 1,763 mld euro i wzrost wydatków w wysokości 1,539 mld euro. Deficyt budżetowy planowany jest na poziomie 1,3 mld euro, czyli 2,8% PKB. W 2025 r. deficyt budżetowy ma wynieść 2,3% PKB, a w 2026 r. – 0,9% PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 18,6 miliarda euro, czyli 41% PKB.

Rząd Łotwy określił trzy główne priorytety, na które przeznaczono największe zwiększenie środków – bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, edukacja i zdrowie, na które zaplanowano dodatkowe finansowanie w wysokości 486,4 mln euro. W obszarze bezpieczeństwa  dodatkowe środki w kwocie 91,9 mln przeznaczone są na podwyższenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, zapewnieniu środków bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, tworzeniu infrastruktury granicy zewnętrznej, straży granicznej, cyberbezpieczeństwa, a także wzmacnianie potencjału strażaków i ratowników.

W ramach budżetu przyjęto także kilka zmian w przepisach podatkowych, dotyczących m.in. podwyższenie progu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) składek na ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, ustalenie jednolitej stawki podatku dla mikroprzedsiębiorstw w wysokości 25%, podniesienie stawek podatku od gier hazardowych, z kolei VAT na świeże owoce, warzywa i jagody wzrośnie do 12%; wprowadzony zostanie także wyższy próg obrotów dla wpisania małych firm do rejestru podatników VAT Urzędu Skarbowego, a także zostanie wprowadzona podwyżka stawek akcyzy na wyroby tytoniowe.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021