geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Archiwum tagu: #lotwa - Wrzesień 2022

Historia

Litwa, Łotwa i Estonia zostały podstępnie przyłączone do Związku Sowieckiego i stały się częścią tego państwa na blisko 50 lat. Dopiero początek lat 90. przyniósł im w końcu upragnioną niepodległość. Droga do wolności była jednak kręta…

Opinie Komentarze Analizy

Podczas gdy rosyjska inwazja na Ukrainę tylko potwierdziła poglądy Europy Środkowo-Wschodniej na temat Rosji, wpływa ona również na ich relacje z Chinami. Choć relacje te były już skomplikowane z powodu niespełnionych chińskich obietnic gospodarczych

Opinie Komentarze Analizy

"Wbrew powszechnym odczuciom szerokich warstw społecznych mniejszości polskiej i litewskiej, zbliżenie postępowało. Siłą faktu objęło ono początkowo sprawy mniej drażliwe i bardziej istotne z punktu widzenia realizacji podstawowych kwestii...

Wiadomości

Latvenergo nabyło prawo do wykorzystania rocznej mocy sześciu terawatogodzin (TWh) w terminalu LNG w Kłajpedzie przez najbliższe 10 lat w celu regularnych dostaw do elektrociepłowni Latvenergo. Firma zdobyła prawo po udziale w procedurze...

Wiadomości

W czwartek Saeima przyjęła w końcowym czytaniu projekt ustawy kierowany przez rząd i Ministerstwo Gospodarki, który określa nadanie statusu obiektu o znaczeniu narodowym dla terminalu skroplonego gazu ziemnego Skulte oraz połączenie jego gazociągu...

Wiadomości

Jeśli samorząd Dyneburga (Daugavpils) na najbliższym posiedzeniu rady miasta nie zdecyduje o dofinansowaniu usunięcia sowieckich pomników, grozi jej rozwiązanie - poinformowało łotewskie Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego.

Wiadomości

Nie mniej niż 98 nazw różnych miejsc na Łotwie nadal gloryfikuje reżim komunistyczny lub jego zwolenników, a kolejne 47 nazw gloryfikuje symbole polityki rusyfikacji. Taki jest wniosek stowarzyszenia "Ośrodek Pamięci Publicznej". Tylko kilka gmin...

Wiadomości

W odpowiedzi na informacje o możliwej dywersji wymierzonej w infrastrukturę przesyłową gazu Nord Stream na Morzu Bałtyckim, władze Łotwy zwiększyły środki bezpieczeństwa w sektorze infrastruktury przesyłu energii - poinformowało Ministerstwo...

Wiadomości

W odpowiedzi na rozpoczętą w Rosji mobilizację rząd Łotwy rozważy dziś propozycję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ogłoszenia stanu wyjątkowego w niektórych regionach przy granicy z Rosją.

Wiadomości

Kierownictwo Patriarchatu Moskiewskiego odpowiedziało prezydentowi Egilsowi Levitsowi, członkom Saeimy i rządowi Łotwy, którzy wystosowali do patriarchy moskiewskiego Cyryla list wzywający do przyznania autokefalii Łotewskiemu Kościołowi Prawosławnem

Wiadomości

Dziś na Łotwie w 66 lokalach wyborczych zostanie otwarte głosowanie wstępne w wyborach do XIV kadencji Saeimy, w ramach których będzie można oddać swój głos przed oficjalnym dniem głosowania, który został wyznaczony na sobotę 1 października.

Wiadomości

Ściany budynku łotewskiej Saeimy są popękane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W wielu miejscach pęknięcia zostały doraźnie naprawione, przy czym kilka pomieszczeń i korytarzy jest niedostępnych ze względu na możliwość wypadku.

Wiadomości

W pierwszym czytaniu Saeima poparła dziś projekt ustawy o zapewnieniu statusu języka łotewskiego jako jedynego języka państwowego. Politycy partii konserwatywnej przekazali projekt ustawy do rozpatrzenia w Saeimie. Ustawa częściowo ograniczy użycie..

Wiadomości

Saeima przyjęła dziś w ostatecznym czytaniu poprawki do ustawy o imigracji, wprowadzające surowsze warunki wydawania zezwoleń na pobyt czasowy (TUA) obywatelom Rosji i Białorusi. Posłowie przyjęli też propozycję, by zakazać wydawania wiz obywatelom

Wiadomości

Ambasada Łotwy w Moskwie otrzymała wnioski o azyl polityczny od obywateli rosyjskich podlegających mobilizacji - poinformował ambasador Łotwy w Rosji Maris Riekstiņš. Jak ujawnił ambasador, do ambasady docierały e-maile, w których obywatele rosyjscy

Wiadomości

Łotewski resort obrony informuje, że pomimo oświadczenia prezydenta Rosji o częściowej mobilizacji w Rosji, poziom zagrożenia militarnego na Łotwie jest nadal niski. „Putin nie może pogodzić się z niepowodzeniami własnego planu okupacji Ukrainy...

Wiadomości

Po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą liczba mieszkańców Łotwy negatywnie oceniających Rosję wzrosła z 37% w ubiegłym roku do 66% w tym roku, wynika z sondażu przeprowadzonego przez ośrodek badawczy SKDS. „Ze zrozumiałych powodów...

Wiadomości

Ustępująca Saeima przyzna terminalowi Skulte LNG status projektu narodowego - powiedziała w poniedziałek minister gospodarki Ilze Indriksone po spotkaniu partii koalicji rządzącej. Na pewno mamy jeszcze na to czas - podkreśliła. Projekt terminalu...

Wiadomości

Przedstawiciele łotewskiego rządu i Łotewskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Nauki (LIZDA) porozumieli się w sprawie kompromisu w sprawie wynagrodzeń i obciążenia pedagogów oraz odwołania planowanego strajku.

Wiadomości

Zainteresowanie rosyjskich służb specjalnych Łotwą nie zmalało w trakcie wojny Rosji z Ukrainą, powiedział w wywiadzie telewizyjnym Egils Zviedris, dyrektor Biura Obrony Konstytucji (SAB). Szef SAB przyznał, że po rozpoczęciu wojny, gdy zmniejszył...

Wiadomości

Saeima zatwierdziła w trzecim czytaniu poprawki do ustawy o Gwardii Narodowej Republiki Łotewskiej. Zmiany przewidują, że komisja powołana przez ministra obrony narodowej będzie mogła również oceniać, czy osoby skazane za przestępstwa umyślne...

Wiadomości

Łotewski Sąd Konstytucyjny (ST) postanowił odmówić wszczęcia sprawy z wniosku Rady Miasta Dyneburga (Daugavpils) kwestionującej obowiązek demontażu pomników gloryfikujących reżimy totalitarne. Sąd wyjaśnił, że odmowa wszczęcia sprawy przez ...

Wiadomości

Rada Miejska Dyneburga przedłożyła Ministerstwu Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego (VARAM) harmonogram rozbiórki dwóch obiektów gloryfikujących okupację - stwierdził wczoraj przewodniczący rady Dyneburga Andrejs Elksniņš.

Wiadomości

Największa farma słoneczna na Łotwie o mocy znamionowej co najmniej 100MW i planowanej rocznej produkcji energii elektrycznej w wysokości co najmniej 100000MWh, co odpowiada rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez przeciętne łotewskie miasto,

Wiadomości

W miniony piątek, Ministerstwo Obrony Łotwy poinformowało o wybraniu rakiet przeciwokrętowych NSM, w przetargu na takie uzbrojenie, otwartym w sierpniu. Jak oświadczyło łotewskie MON 9 sierpnia podjęło decyzję o rozpoczęciu negocjacji z USA w sprawie

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021