geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Archiwum tagu: #granica - Styczeń 2023

Wiadomości

Przewodniczący Państwowego Komitetu Granicznego Białorusi generał Anatol Łapo , po podpisaniu przez Łukaszenkę decyzji o ochronie granic, powiedział, że napływ migrantów, którzy przez Białoruś starają się dostać do krajów UE nie skończy się ani w tym

Wiadomości

Już od trzech miesięcy trwa tendencja do ciągłego wwożenia na Litwę dużych ilości ukraińskiej hrywny. Pieniądze z reguły przewożone są przez osoby, a także grupy osób, niebędących obywatelami Ukrainy. - informuje litewska Służba Celna.

Wiadomości

Estoński paszport jest dwunastym najmocniejszym na świecie, dającym bezwizowy dostęp do 181 krajów i terytoriów - wynika z Henley Passport Index. Indeks, opracowywany corocznie przez londyńską firmę doradczą Henley & Partners zajmującą się globalnym

Wiadomości

Litewski rząd wypowiedział dzisiaj umowy z Białorusią o współpracy transgranicznej. Jak to wynika z oświadczenia, taka decyzja rządu została podjęta z uwzględnieniem sytuacji politycznej na Białorusi po 2020 roku. sfałszowanych wyborów...

Wiadomości

Według Departamentu Migracji liczba obcokrajowców mieszkających na Litwie jest najwyższa od czasu uzyskania niepodległości. Według danych za drugie półrocze 2022 r. ogólna liczba cudzoziemców zarejestrowanych i przebywających na Litwie wynosi ...

Wiadomości

Rosyjska Duma Państwowa przyjęła dziś projekt ustawy o ratyfikacji umowy z Białorusią o wzajemnym uznawaniu wiz, która została podpisana w czerwcu 2020 r. Rozpoczęcie obowiązywania Umowy nie może nastąpić wcześniej niż w marcu 2023 r.

Wiadomości

Liczba wniosków o estońskie wizy znacznie spadła w zeszłym roku, przy czym największy spadek odnotowano w Rosji, wynika z danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ogólnie liczba wniosków składanych w zagranicznych misjach Estonii na całym świecie...

Wiadomości

Rosjanie i Białorusini powinni być traktowani jednakowo pod względem zagrożenia - powiedział Darius Jauniškis, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego (VSD). Szef wywiadu powtórzył też, że Litwini nie powinni jeździć na Białoruś na zakupy,..

Wiadomości

Białoruskie władze próbują w różny sposób wykorzystać swój nadal trwający atak hybrydowy w postaci nadsyłania migrantów z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu na granice Polski, Litwy i Łotwy. Tym razem propagandowo Białoruś zamierza zabiegać o...

Wiadomości

Bez realnego związku z Łotwą, bez realnej chęci włączenia się w łotewskie społeczeństwo – coraz częściej, zwłaszcza po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, właśnie tacy repatrianci z Federacji Rosyjskiej chcą uzyskać zezwolenie na pobyt stały na Łotwie.

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021