geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Archiwum tagu: #granica - Listopad 2022

Opinie Komentarze Analizy

Podobnie jak w przypadku Polski, w dalszym ciągu odnotowuje się próby nielegalnego przekroczenia granicy Litwy i Łotwy z Białorusią. Choć ich liczba jest znacznie niższa niż w roku ubiegłym, państwa te nie wykluczają dalszej presji migracyjnej ...

Wiadomości

Przez Polskę w ramach "szlaku solidarnościowego" przewożone jest miesięcznie około 450 tys. ton ukraińskiego zboża, o 50% więcej niż przewożono w połowie roku - taką informację podał polski minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wiadomości

Pierwszy etap prac związanych z wylesianiem na granicy łotewsko-białoruskiej jest prawie zakończony - poinformowała Państwowa Agencja Bezpieczeństwa, podlegająca Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Z całkowitej długości obszaru przeznaczonego...

Wiadomości

Według aktualnego stanu producenci energii elektrycznej na Ukrainie zaspokajali ponad 70% potrzeb konsumpcyjnych kraju, przede wszystkim obiekty infrastruktury krytycznej we wszystkich regionach. W pierwszej kolejności dostarczano energię elektryczną

Wiadomości

Litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wypowiada umowę o współpracy dwustronnej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Białorusi. Umowa, podpisana w 1993 roku, przewiduje współpracę w obszarach zarządzania resortowego.

Wiadomości

Minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė poinformowała, że ​​migranci próbujący przedostać się na Litwę, w chłodne dni próbują przekroczyć granicę nawet boso, wywierając w ten sposób presję na funkcjonariuszy straży granicznej, aby ich wpuszczono.

Wiadomości

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Białorusi postanowiło wzmocnić personelem białoruskie pozycje na granicy z Ukrainą i w tym celu przygotowuje białoruskich policjantów do objęcia obowiązków służby granicznej - poinformował szef MSW Białorusi...

Wiadomości

Jak wynika z informacji podanej przez szefa estońskiego biura Zarządu Policji i Straży Granicznej (PPA) gwałtownie wzrosła liczba wniosków Rosjan o udzielenie ochrony czasowej i zezwolenia na pobyt czasowy w Estonii. PPA tłumaczy ten wzrost trwającej

Wiadomości

Litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych proponuje zalegalizowanie zawracania nielegalnych migrantów podczas sytuacji nadzwyczajnej lub stanu wyjątkowego, zezwolenie na ograniczony dostęp do granicy oraz umożliwienie straży granicznej korzystania z

Wiadomości

Wczoraj łotewski rząd podjął decyzję o przedłużeniu stanu wyjątkowego w kilku regionach przy granicy z Białorusią aż do 10 lutego. Stan wyjątkowy zostanie rozszerzony w powiatach Lucyn (Ludza), Krasław, Augsdaugava, a także w Dyneburgu. Będzie...

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021