geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Wikipedia

Sześć priorytetów strategii białoruskiej opozycji

Dodał: Andrzej Widera

08-08-2022 13:09


Swietłana Cichanouska podczas trwającej w Wilnie konferencji "Nowa Białoruś" zaproponowała sześć priorytetów dla strategii sił demokratycznych. "Pierwszym priorytetem naszej strategii jest ochrona niepodległości i interesów narodowych Białorusi. W tym celu musimy zrobić wszystko, aby wyprowadzić kraj z międzynarodowej izolacji, doprowadzić do wycofania wojsk rosyjskich i pozbyć się całkowitej zależności od Rosji. Przecież stał się on głównym sponsorem reżimu i zagrożeniem dla suwerenności naszego kraju" - powiedziała Cichanouska na początku debaty o strategiach przezwyciężenia kryzysu.

Zaznaczyła, że należy zapobiegać wykorzystywaniu terytorium Białorusi do obcej agresji, przygotować rezerwę urzędników, menedżerów, wojskowych, którzy będą służyć swojemu narodowi, popularyzować język i kulturę białoruską, rozwijać białoruskie uczelnie, szkoły i przedszkola w innych krajach.

Za drugi priorytet  Cichanouska uznała intensyfikację wewnętrznej i zewnętrznej presji na władze białoruskie, w tym wspieranie ruchu oporu na Białorusi, białoruskich ochotników na Ukrainie. Wspomniała również o wszczęciu spraw w jurysdykcji międzynarodowej przeciwko osobom zaangażowanym w zbrodnie na Białorusinach. Trzecim priorytetem jest wspieranie rozwoju białoruskich mediów i społeczeństwa obywatelskiego. Czwartym priorytetem jest pomoc Białorusinom w rozwiązaniu ich problemów, w tym gospodarczych, dostępu do medycyny, edukacji, etc. Piąty priorytet to opracowanie mapy drogowej przejścia od dyktatury do demokracji. Szóstym priorytetem jest reorganizacja ruchu opozycji białoruskiej w celu efektywnego działania.

Cichanouska zapowiedziała rozmowy na temat przekształcenia Radyy Koordynacyjnej, stworzenia rządu przejściowego, a także przyszłych projektów do budowy platformy cyfrowej celem zjednoczenia Białorusinów.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021