geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Facebook

Przedstawiciele Gagauzji włączeni do NKIE

Dodał: Andrzej Widera

04-08-2022 14:07


Baszkan Gagauzji (odpowiednik gubernatora) Irina Vlah, szef Zgromadzenia Ludowego Gagauzji (NSG) Dmitrij Konstantinow i 7 innych osób zostało włączonych do Narodowej Komisji Integracji Europejskiej (CNIE). Prezydent Mołdawii Maia Sandu zwołała dzisiaj posiedzenie komisji, na którym rozszerzono jej skład i omówiono zmiany w planie działania w celu realizacji warunków zaproponowanych przez Komisję Europejską.

"Rozszerzyliśmy skład komisji, zapraszając dziewięciu nowych członków z samorządów i społeczeństwa obywatelskiego. Wraz z ich przybyciem proces konsultacji i koordynacji działań na rzecz integracji europejskiej stanie się bardziej integracyjny i bliższy obywatelom" - napisała Maia Sandu.

Uczestnicy spotkania omówili propozycje reformy wymiaru sprawiedliwości i walki z korupcją, zmiany ordynacji wyborczej, walki z dyskryminacją, nasilenia walki z przestępczością zorganizowaną i odzyskania skradzionego majątku. Proponuje się również wzmocnienie potencjału administracji publicznej i zarządzania finansami publicznymi, włączenie społeczeństwa obywatelskiego w procesy decyzyjne, wzmocnienie ochrony praw człowieka i walkę z przemocą domową.

W połowie lipca Zgromadzenie Ludowe Gagauzji skrytykowało mołdawskie kierownictwo za brak konsultacji z mieszkańcami autonomii i całego kraju działań związanych z ubieganiem się o członkostwo w UE. NSG stwierdziła również, że władze Mołdawii "celowo zaniedbują interesy Gagauzji" i naruszają porozumienia zawarte przez Kiszyniów i Komrat.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021