geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: V. Radžiūnas LRT

Projekt powszechnego poboru do wojska

Dodał: Andrzej Widera

27-01-2022 10:23


Ministerstwo Obrony Narodowej Litwy przedstawiło studium wykonalności w sprawie powszechnego poboru, które przewiduje dwa możliwe modele powszechnego poboru. Jeden z nich, zgodnie z analizą MON, obejmowałaby obowiązkową służbę wojskową dla kobiet. Podkreśla się również, że decyzja o wprowadzeniu powszechnego poboru powinna być podjęta dopiero po gruntownej debacie ze społeczeństwem i instytucjami.

"Decyzję o wprowadzeniu powszechnego poboru można zakwalifikować jako ambitny projekt ogólnonarodowy, który wymagałby bardzo starannego przygotowania obywateli, instytucji państwowych i biznesu do wprowadzenia zmian na dużą skalę nie tylko w systemie obrony narodowej, ale także w innych obszarach, przy jednoczesnej odpowiedzialnej ocenie wszystkich konsekwencji, kosztów i zagrożeń wynikających ze zmiany modelu wojska i koncepcji obrony narodowej" - czytamy w projekcie.

W badaniu przewidziano dwa możliwe modele powszechnego poboru do wojska: ok. 6100 mężczyzn w wieku 18-19 lat byłoby wcielanych do wojska rocznie lub ok. 11900 osób w wieku 18-19 lat, mężczyzn i kobiet, byłoby wcielanych do wojska rocznie. W przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu powszechnego poboru do wojska, dokument precyzuje, że powoływani byliby młodzi ludzie, którzy ukończyli szkołę podstawową i średnią i są w wieku 18-19 lat. Należy zauważyć, że podstawy do odroczenia służby wojskowej w przypadku studiów wyższych zostałyby zniesione.

Przewiduje się również, że początkowe dodatkowe koszty wymagane do wdrożenia powszechnego poboru wyniosłyby co najmniej 415 mln EUR, a przygotowanie i stworzenie infrastruktury zajęłoby co najmniej 6-8 lat. Według ministra obrony, z badania wynika, że ​​obecnie tylko 14 proc. obywateli opowiada się za służbą wojskową dla kobiet. Projekt stanowi również, że nieprzestrzeganie obowiązków poborowego może skutkować grzywną administracyjną w wysokości od 30 do 300 EUR, natomiast uchylanie się od tego obowiązku podlega karze w postępowaniu karnym.

"Może zostać nałożona grzywna, areszt lub pozbawienie wolności do 3 lat" - czytamy w opracowaniu MON, które dodaje, że zostaną wprowadzone dodatkowe zabezpieczenia. Przewiduje się również zachęty, takie jak ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021