geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Wikipedia

Kampania przedwyborcza tylko w języku łotewskim

Dodał: Andrzej Widera

25-05-2023 15:18


Kampania przedwyborcza na Łotwie ma być prowadzona głównie w języku łotewskim - zarówno materiały przedwyborcze, jak i komunikaty medialne będą musiały być w języku narodowym, jednak zasada ta nie będzie dotyczyć partyjnych stron internetowych.

Takie zmianyt przewidują poprawki do ustawy o kampanii przedwyborczej, które zostały zatwierdzone przez Saeimę, w drugim czytaniu po burzliwej debacie. Aby wejść w życie, poprawki muszą zostać zatwierdzone przez większość Saeimy w trzecim - ostatecznym - czytaniu. Poprawki do ustawy o kampanii przedwyborczej przewidują, że programy i audycje medialne, obiekty publiczne i publikacje prasowe powinny wyświetlać materiały kampanii przedwyborczej i prowadzić kampanię przedwyborczą w języku łotewskim. Wyjątek stanowi prezentacja informacji na stronach internetowych partii politycznych i ich stowarzyszeń.

Jednakże w okresie kampanii przedwyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i rad lokalnych materiały kampanii przedwyborczej mogą zawierać tłumaczenie na języki urzędowe państw członkowskich Unii Europejskiej lub tłumaczenie takie może im towarzyszyć. Zachowany będzie jednak warunek, że użycie języka narodowego nie może być uboższe lub węższe w warstwie dźwiękowej lub wizualnej od treści w języku obcym.

Jednak pomysł prowadzenia kampanii wyborczej tylko w języku łotewskim od dawna budzi kontrowersje, co przełozyło się także na dyskusje w Saeimie. Kilku posłów opozycji wzywało wcześniej do tego, aby warunki prowadzenia kampanii nie były tak surowe, ponieważ może to odstraszyć niektórych wyborców, zwłaszcza na Łatgalii. W głosowaniu w drugim czytaniu zmiany poparło 73 posłów, a 9 było im przeciwnych.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021