geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Pixabay

Cichanouska tworzy Zjednoczony Gabinet Tymczasowy

Dodał: Andrzej Widera

09-08-2022 15:35


Swietłana Cichanouska tworzy Zjednoczony Gabinet Tymczasowy. Powiedziała to podsumowując wyniki konferencji "Nowa Białoruś", która odbyła się w Wilnie. Według niej, decyzja została podjęta w wyniku dyskusji z ostatnich dwóch dni. "Podjęłam decyzję o utworzeniu Zjednoczonego Gabinetu Tymczasowego. To jest kolektywny organ wykonawczy, który będzie pracował każdego dnia nad głównymi celami" - powiedziała Cichanouska.

Wśród celów dla tej instytucji liderka białoruskiego ruchu opozycyjnego.wymieniła:

Ochrona niepodległości i suwerenności Białorusi;
reprezentowania narodowych interesów Białorusi;
de facto deokupacji kraju;
przywrócenie prawa i porządku konstytucyjnego;
opracowanie i wdrożenie środków mających na celu powstrzymanie bezprawnego utrzymywania władzy
zapewnienie przejścia władzy od dyktatury do demokracji
stworzenie warunków do przeprowadzenia uczciwych i wolnych wyborów
opracowanie i wdrożenie rozwiązań niezbędnych dla demokratycznych zmian na Białorusi.

"Powinno to zaowocować uwolnieniem wszystkich więźniów politycznych. Zgodnie z zasadami demokracji i przejrzystości, wszyscy kandydaci do gabinetu powinni być zatwierdzeni przez organ przedstawicielski. I liczę tutaj na Radę Koordynacyjną. Ale trwa wojna, naszemu krajowi grozi utrata suwerenności i zgadzam się z Pawłem Pawłowiczem: czas działać. Dlatego pierwszych kluczowych kandydatów mianuję już teraz na sześciomiesięczną kadencję do późniejszego zatwierdzenia przez przyszły organ przedstawicielski - kontynuowała Swietłana Cichanouska.

W skład gabinetu wchodzą Pawło Łatuszko (przedstawiciel gabinetu ds. przeniesienia władzy), Ołeksandr Azarow (przedstawiciel gabinetu ds. przywrócenia porządku publicznego), Walery Kowalewski (przedstawiciel gabinetu ds. zagranicznych) oraz Walerij Sachaszczyk (przedstawiciel gabinetu ds. obrony i bezpieczeństwa narodowego).

Swietłana Cichanouska powiedziała, że jest to teraz wspólny zespół. Jej zastępcami będą Paweł Łatuszko i Walery Kowalewski. Gabinet zostanie poszerzony o przedstawicieli ds. polityki społecznej, gospodarki i finansów, odrodzenia narodowego i innych. Namawiała ludzi do wstąpienia do gabinetu. Według niej, gabinet potrzebuje też więcej kobiecych głosów.. Paweł Łatuszko podziękował Swietłanie Cichanouskiej za jej decyzję, za zaufanie i gotowość do walki o przyszłość Białorusi. Zaznaczył, że dziś trzeba się zjednoczyć i zrobić wszystko, by zapobiec zagrożeniu dla niepodległości kraju i istnienia narodu białoruskiego.

Aleksandr Azarow powiedział, że utworzenie gabinetu było pomysłem BYPOL-u od 6-7 miesięcy, zwrócili się z tą propozycją do biura Swietłany Cichanouskiej . Dodał, że celem planu Peramoha jest przywrócenie prawa i porządku.

 


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021