geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: GDELS

Budżet wojskowy Łotwy nastawiony na rozwój zdolności

Dodał: Andrzej Widera

25-11-2021 12:25


Duża część łotewskiego budżetu obronnego 2022 r. zostanie przeznaczona na wzmocnienie zdolności bojowych Narodowych Sił Zbrojnych (NBS), w tym zwiększenie zdolności bojowych Gwardii Narodowej oraz podniesienie gotowości bojowej jednostek.

W przyszłym roku planowany jest rozwój zarówno infrastruktury regionalnej i zwiększenie liczby żołnierzy, jak i wzmocnienie obszarów cyberobrony, medycyny wojskowej, mobilności i bezpieczeństwa. Przewiduje się również kontynuację rozwoju obrony powietrznej, wsparcia ogniem pośrednim, zdolności dowodzenia i kierowania Brygady Zmechanizowanej Piechoty Wojsk Lądowych, a także wprowadzenie do uzbrojenia śmigłowców.

W nadchodzącym roku Łotwa będzie również kontynuować swój udział w operacjach międzynarodowych, Siłach Odpowiedzi NATO, Grupie Bojowej UE i Wspólnych Siłach Zadaniowych, przyczyniając się do bezpieczeństwa międzynarodowego. Łotwa będzie również nadal zapewniać wsparcie państwa przyjmującego dla Grupy Bojowej NATO o Wzmocnionej Obecności na Łotwie, której celem jest powstrzymywanie i wzmacnianie obrony Sojuszu.


13,7 mln euro zostanie przeznaczone na wzmocnienie zdolności wsparcia państwa przyjmującego, 8,5 mln euro na zdolność dowodzenia, 21,9 mln euro na zdolność taktycznego transportu lotniczego, 2,2 mln euro na zdolność obrony powietrznej i nadzoru powietrznego oraz 132 mln euro na zdolność konserwacji i utrzymania, zdolności w zakresie inżynierii bojowej - 11,8 mln, zdolności w zakresie zadań specjalnych - 14,1 mln, zdolności w zakresie lekkiej piechoty - 15,9 mln, zdolności w zakresie średniej piechoty - 18 mln oraz zdolności w zakresie pośredniego wsparcia ogniowego - 34,6 mln euro.

Znaczące inwestycje w infrastrukturę Gwardii Krajowej są przewidziane na rok 2022 - na bazy wojskowe przeznacza się niemal 26 mln euro.Inne projekty NBS o istotnym znaczeniu finansowym w 2022 r. obejmują przebudowę precyzyjnego podejścia lotniska w Lielvārde - 1,99 mln euro czy budowę 12 składów amunicji - 2 mln euro.

Jeśli chodzi o kategorie, na które w latach 2022-2024 mają zostać przeznaczone największe środki finansowe w ramach scentralizowanych zamówień, na pierwszym miejscu znajduje się transport z 35%, następnie amunicja i materiały wybuchowe z 14%, uzbrojenie z 12%, żywność i gastronomia z 8%, technologie informacyjno-komunikacyjne z 7%, wyposażenie osobiste z 5% i inne.

23 listopada Saeima przyjęła ustawę "O budżecie państwa na 2022 rok", w której na sektor obronny przeznacza się około 2,23% produktu krajowego brutto, czyli 758,35 mln euro, co stanowi wzrost o 50,53 mln euro w porównaniu z planem na 2021 rok.

 


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021