geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Jerome Starkey Flickr

Bezpłatne przejazdy koleją i nowe zasady zatrudniania uchodźców

Dodał: Andrzej Widera

01-08-2022 11:08


Na Litwie prawo do bezpłatnego przejazdu koleją rozszerzono na wszystkie osoby, które w wyniku wojny opuściły Ukrainę i uzyskały czasową ochronę na Litwie.  „Koleje Litewskie” podały, że od 1 sierpnia nie tylko obywatele Ukrainy, ale w ogóle wszyscy, którzy opuścili Ukrainę na skutek wojny i otrzymali ochronę czasową na Litwie, mają prawo do bezpłatnego przejazdu.

Aby udowodnić prawo do preferencyjnego podróżowania, konieczne jest przedstawienie paszportu lub dowodu osobistego oraz dowodu rejestracyjnego wydanego przez Departament Migracji. W punktach rejestracji wydawany jest zarówno Ukraińcom, jak i osobom, które nie są obywatelami Ukrainy, ale legalnie mieszkały na Ukrainie w momencie wybuchu wojny na pełną skalę. Z świadczenia będzie można skorzystać w ciągu trzech miesięcy od momentu otrzymania karty meldunkowej.

Oprócz tego od dzisiaj weszły w życie nowe, uproszczone, zasady zatrudniania cudzoziemców na Litwie. Osoby ubiegające się o azyl i nielegalnie przybyli cudzoziemcy mogą znaleźć zatrudnienie lub samozatrudnienie po 12 miesiącach od rejestracji w litewskim systemie informacji migracyjnej. Osoby te muszą uzyskać zgodę Urzędu Zatrudnienia. Co istotne obywatele Ukrainy, członkowie ich rodzin oraz bezpaństwowcy, którzy mieszkali na Ukrainie, ale opuścili ją w wyniku działań wojsk rosyjskich , nie będą musieli uzyskać zezwolenia Urzędu Zatrudnienia. Zwolnienie to będzie miało zastosowanie w przypadku, gdy cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt na podstawie zatrudnienia.
 


opr. wł.
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021