geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Opinie Komentarze Analizy

Zdjęcie: RAND

RAND: Konkurowanie militarne z Rosją

Dodał: Andrzej Widera

29-06-2021 14:25


Departament Obrony USA uznaje Rosję za jeden ze swoich „głównych priorytetów” w kontekście odnowionej rywalizacji wielkich mocarstw. W tej perspektywie autorzy analizy think-tanku RAND badają implikacje konwencjonalnej konfrontacji wojskowej między NATO i Rosją w Europie oraz związane z tym ryzyko eskalacji nuklearnej.

Ta perspektywa opiera się przede wszystkim na opublikowanych raportach RAND Corporation w celu zidentyfikowania mocnych i słabych stron oraz zagrożeń zarówno dla Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), jak i Rosji w wojnie na dużą skalę.

Autorzy stwierdzili, że chociaż Rosja posiada szereg kluczowych przewag na wczesnych etapach wojny, które stanowiłyby poważne wyzwania dla reakcji NATO, jej obecna struktura sił lądowych i postawa nie zapewniają oczywistej ścieżki do pokonania NATO w przedłużającym się konflikcie. oraz unikania eskalacji nuklearnej. Autorzy stwierdzają również, że odnosząc się do istniejących wyzwań stawianych przez Rosję na teatrze bałtyckim, NATO ma szanse wzmocnić odstraszanie i ukształtować rosyjskie postrzeganie zdolności NATO do reagowania militarnego przed ewentualnym scenariuszem kryzysowym.

Link do wersji PDF raportu RAND w języku angielskim w źródle


Źródło
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021