geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Opinie Komentarze Analizy

Zdjęcie: Flickr

Estonia aktualizuje Koncepcję bezpieczeństwa narodowego

Dodał: Andrzej Widera

02-03-2023 15:00


Estonia przyjęła zaktualizowaną wersję Koncepcji bezpieczeństwa narodowego. Dokument ten powstał w odpowiedzi na zmiany w środowisku bezpieczeństwa w związku z wojną rosyjsko-ukraińską. Największe znaczenie ma deklaracja dotycząca wzrostu wydatków na cele obronne w kolejnych latach – do minimum 3% PKB – oraz finansowania pozamilitarnych działań na rzecz ochrony ludności.

Specyfika polityki bezpieczeństwa Estonii. Polityka bezpieczeństwa Estonii ma szeroki charakter, bowiem obejmuje działania w pięciu kluczowych obszarach: spójność społeczna i odporność narodowa, bezpieczeństwo ekonomiczne i usługi, bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, obronność wojskowa oraz działania międzynarodowe. Celem Estonii w tym zakresie jest zapewnienie niepodległości i suwerenności narodu, przetrwanie, integralność terytorialna, porządek konstytucyjny oraz ochrona ludności. Zasady i kierunek działań określa Koncepcja bezpieczeństwa narodowego, która jest dokumentem ramowym przygotowanym przez rząd i zatwierdzonym przez parlament (Riigikogu). Aktualna wersja obowiązuje od 31 maja 2017 r., a jej zapisy są uzupełniane lub zmieniane w zależności od tego, jak kształtują się uwarunkowania międzynarodowe i możliwości Estonii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, jednak nie rzadziej niż co 4 lata.

Artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik (IEŚ) - link do całości w źródle


Źródło
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021