geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Pixabay

Niepokojące wskaźniki estońskiej gospodarki

Dodał: Andrzej Widera

08-12-2023 10:41


Za kilka tygodni opublikujemy zaktualizowaną prognozę gospodarczą Eesti Pank. Ostateczny jej kształt musi jeszcze zostać sfinalizowany, ale niedawno opublikowany PKB za trzeci kwartał sugeruje, że perspektywa ożywienia gospodarczego ponownie się oddala. Niestety, eksport skurczył się najbardziej, a to nie jest dobry znak, napisał Madis Müller członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego i prezes Eesti Pank (Banku Estonii).

Według niego estońska gospodarka kurczy się od prawie dwóch lat z rzędu. Z kolei według prognozy gospodarczej opublikowanej przez Komisję Europejską w listopadzie Estonia jest krajem Unii Europejskiej, w którym w tym roku panuje największa recesja – według komisji PKB Estonii spadnie w tym roku o 2,6 proc. Spowolnienie wzrostu gospodarczego jest problemem niemal wszystkich krajów rozwiniętych w tym i przyszłym roku. Szczególnie gwałtownie wzrost wyhamował jednak w Unii Europejskiej, która jest głównym obszarem działania estońskich firm.

"Skutki wojny ukraińsko-rosyjskiej i kryzysu energetycznego są szczególnie odczuwalne dla europejskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, ponieważ jako importer netto energii był w dużym stopniu uzależniony od taniego rosyjskiego gazu. Teraz Europa musi stawić czoła znacznie wyższym kosztom energii. Jako kraj otwarty o dużym udziale w eksporcie, możliwości rozwoju Estonii zależą bezpośrednio od popytu na naszych rynkach eksportowych. Istnieje jednak wiele powodów, dla których gospodarka Estonii radzi sobie gorzej w porównaniu z europejską." - opisuje sytuację Madis Müller.

"Przed estońskim rynkiem pracy jeszcze trudniejsze czasy, ponieważ załamanie eksportu i przemysłu przetwórczego ujawnia się dopiero po pewnym czasie, powiedział z kolei zastępca prezesa Banku Estonii Ülo Kaasik. „Rynek pracy pozostaje w doskonałej kondycji. Zatrudnienie jest na najwyższym poziomie w historii” – Kaasik podsumował miniony rok. „Ale mamy też wiele osób aktywnie poszukujących pracy” – dodał. „Kryzys energetyczny, szybki wzrost cen, skumulowany efekt różnych szoków powodują, że modele biznesowe wielu firm nie działają już tak, jak dawniej” – zauważył Kaasik. „Poczucie niepewności przyczynia się do recesji”.

Natomiast Madis Müller dostrzega możliwości wyjścia z obecnej sytuacji. "Niepowodzenia w gospodarce nie muszą oznaczać dłuższego okresu stagnacji. Gospodarka ma charakter cykliczny i po każdym spowolnieniu następuje ożywienie. W końcu podwyżki stóp procentowych wprowadzone przez Europejski Bank Centralny w celu opanowania inflacji mają również wpływ chłodzący na gospodarkę. Jeśli zatrzyma się podwyżka stóp procentowych, poprawi się siła nabywcza i ożyje popyt w gospodarkach naszych partnerów handlowych, poprawią się także perspektywy wzrostu estońskiego eksportu.(...) Jak dotąd estońska gospodarka przezwyciężyła trudności. Odnotowano wzrost produktywności, a eksporterzy zwiększyli swój udział w rynku. Pomógł w tym dostęp do jednolitego rynku UE, przejście na euro i fundusze strukturalne UE." - napisał szef estońskiego banku centralnego.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021