geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Pixabay

Kolejna transza wsparcia MFW dla Mołdawii

Dodał: Andrzej Widera

08-12-2023 11:28


Rada Dyrektorów Wykonawczych Międzynarodowego Funduszu Walutowego zakończyła czwartą ocenę programu w Mołdawii, wspieranego przez Mechanizm Rozszerzonego Kredytu i Mechanizm Rozszerzonego Finansowania. MFW wyraził zgodę na wypłatę transzy 95 mln USD.  Zdaniem międzynarodowej instytucji finansowej realizacja programu jest w dalszym ciągu dobra, a kluczowe reformy prowadzone są w obszarach zarządzania fiskalno-budżetowego, nadzoru nad sektorem finansowym i ustanowienia praworządności.

Ponadto MFW zatwierdziła program wspierany w ramach instrumentu kredytowego na rzecz odporności i zrównoważonego rozwoju o wartości odpowiadającej 173 mln USD. Program RSF ma na celu wsparcie wysiłków Mołdawii na rzecz wzmocnienia odporności na szoki klimatyczne, wsparcia reform w sektorze energetycznym, wzmocnienia zdolności sektora finansowego do stawienia czoła zmianom klimatycznym i kryzysom energetycznym oraz mobilizacji zrównoważonego finansowania.

MFW ostrzegło, że pomimo korzystnych perspektyw, Mołdawia nadal stoi przed poważnymi wyzwaniami wynikającymi z wielu kryzysów, a także z wysokiego ryzyka dla wzrostu gospodarczego, w tym ze skutków ubocznych wojny Federacji Rosyjskiej na Ukrainie i wstrząsów energetycznych. Zachęcili władze do dalszego koncentrowania się na łagodzeniu skutków wstrząsów, wspieraniu ożywienia gospodarczego i zapewnieniu zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska wzrostu, a także osiągnięciu celu, jakim jest przystąpienie do UE.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021