geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Nikola Mirkovic unsplash.com

Estonia wprowadzi nową ustawę antykryzysową

Dodał: Andrzej Widera

10-07-2024 09:12


Kancelaria Rządu i Ministerstwo Sprawiedliwości Estonii opracowują nową ustawę określającą procedury przygotowawcze i przepisy dotyczące poważnych sytuacji kryzysowych, ale przedsiębiorcy i samorządy obawiają się kosztownych zobowiązań. Ustawa o Kryzysie Cywilnym i Obronie Narodowej obejmuje przygotowania oraz skoordynowane zarządzanie i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, stanów wyjątkowych, stanów wojny i innych drobnych, ale wciąż istotnych zdarzeń.

Ustawa ma na celu ustanowienie kompleksowych przepisów dotyczących rozwiązywania zarówno obrony narodowej, jak i kryzysów cywilnych oraz określenie jaśniejszych oczekiwań wobec rządu, samorządów lokalnych i dostawców usług podstawowych. Połączy ona również kilka istniejących aktów prawnych. Sekretarz stanu Taimar Peterkop, który przesłał projekt ustawy do zatwierdzenia, powiedział, że obecne przepisy nie są kompatybilne w sytuacji kryzysowej. Celem ustawy jest stworzenie "kompleksowego, spójnego systemu" w czasach kryzysu.

"Niewątpliwie jest to niezbędny projekt, ale w proponowanej formie ustawa wymaga dalszej analizy skutków, aby zapewnić, że ustawa jako prawo w praktyce administracyjnej działa zgodnie z zamierzeniami i że wszystkie strony mają jasność co do swoich ról, kompetencji, praw i obowiązków w zarządzaniu kryzysowym - zarówno władze państwowe, jak i lokalne" - powiedział Jan Trei, zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia Estońskich Miast i Gmin Wiejskich. Trei powiedział, że problemem jest również brak specjalistów od zarządzania kryzysowego.  Krytycy ustawy twierdzą, że zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, przygotowanie na nie i ograniczanie podstawowych praw mieszkańców powinno zostać dokładniej omówione przed przyjęciem ustawy.

Peterkop powiedział, że nowe prawo nie oznacza, że w sytuacji kryzysowej władza będzie skoncentrowana w rękach premiera. Zaznaczył, że Estonia obecnie stosuje podejście oparte na roli premiera w przypadku kryzysów związanych z bezpieczeństwem w obowiązującej ustawie o obronie narodowej, a nowy projekt rozszerzy to podejście na kryzysy cywilne o dużym wpływie na kraj. "Wszystkie kryzysy, których doświadczyliśmy, pokazują, że jeśli kryzys ma duży wpływ na całe społeczeństwo, to premier nim zarządza. Teraz to podejście jest po prostu legalizowane.” - wyjaśnia sekretarz stanu. Prace nad nowym prawem rozpoczęły się w kwietniu 2021 roku i mają wejść w życie 1 stycznia 2026 roku.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Media społecznościowe:
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021 - 2024