geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Pixabay

Białoruś wprowadza obostrzenia graniczne wobec Łotwy

Dodał: Andrzej Widera

21-09-2023 12:05


Po zamknięciu wczoraj przez Łotwę przejścia granicznego z Białorusią w Silene, Białoruś podjęła decyzję o wypowiedzeniu uproszczonej procedury wjazdu do kraju z Łotwy – poinformował Konsulat Generalny Republiki Białorusi w Dyneburgu.Z dniem 21 września kończy się umowa zawarta 31 stycznia 2008 roku pomiędzy Białorusią i Łotwą o wzajemnych podróżach obywateli. W przyszłości okres pobytu czasowego na Białorusi oraz tryb wydawania wiz będzie określał ustawodawstwo Białorusi oraz umowa w sprawie wydawania wiz uproszczonych zawarta pomiędzy tym krajem a Unią Europejską 1 lipca, 2020.

W związku z tym dopuszczalny okres pobytu obywateli Łotwy, cudzoziemców i bezpaństwowców na Białorusi bez rejestracji został skrócony z 30 do 10 dni. Okres tymczasowego pobytu na Białorusi dla łotewskich nieobywateli i bezpaństwowców został skrócony z 90 dni w dowolnym 180-dniowym okresie do 90 dni w roku kalendarzowym. Białoruś przestanie też wydawać bezpłatne wizy łotewskim nieobywatelom i bezpaństwowcom (w wieku powyżej 14 lat) oraz studentom uniwersytetów wyjeżdżającym na studia lub szkolenia, a także towarzyszącym im nauczycielom.

Jednocześnie konsulat zauważa, że wcześniejsza decyzja Łukaszenki o zezwoleniu na ruch bezwizowy dla obywateli i osób niebędących obywatelami Łotwy obecnie łagodzi obecne obostrzenia. Jest ona jednak nadal ważna do 31 grudnia tego roku i jest mało prawdopodobne, aby została przedłużona. Konsulat przypomina również, że bezwizowy wjazd i wyjazd z Białorusi jest możliwy tylko w międzynarodowych punktach kontrolnych na granicy białorusko-łotewskiej i białorusko-litewskiej. Na innych przejściach granicznych wymagany jest wniosek wizowy.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Media społecznościowe:
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021 - 2024