geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Opinie Komentarze Analizy

Zdjęcie: ivbogdan.com Flickr

Obrona terytorialna Ukrainy na stopie wojennej

Dodał: Andrzej Widera

14-04-2022 11:00


Od 2014 r. Ukraina heroicznie walczy z rosyjską agresją, w czym kluczową rolę odgrywają ukraińskie siły obrony terytorialnej. Obecna pożoga w 2022 r. pokazuje skuteczność wojsk obrony terytorialnej, z której wyciągnięto kilka wniosków. W 1999 r. prezydent Leonid Kuczma wydał dekret o utworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Chociaż system ten został opracowany w 2000 r., stanowił on jedynie rudymentarną rekonstrukcję radzieckich ram obrony wewnętrznej. W późniejszym okresie Wojska Obrony Terytorialnej były kilkakrotnie reformowane, ale podstawowa zasada pozostała taka sama: utrzymanie porządku na froncie wewnętrznym.

Kiedy jednak w 2014 r. na wschodzie Ukrainy wybuchła wojna i powstały tam tak zwane Doniecka i Ługańska Republiki Ludowe, Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy postanowił utworzyć w każdym regionie batalion obrony terytorialnej, który miał pełnić rolę "cywilnych sił policyjnych". Bataliony te zostały wkrótce wysłane do strefy operacji antyterrorystycznej, ponieważ brakowało wyszkolonych żołnierzy służby czynnej, których można by tam wysłać. Niektóre bataliony obrony terytorialnej nie były jednak przygotowane do prowadzenia działań wojennych; 5. batalion obrony terytorialnej (obwód iwanofrankowski) opuścił swoje pozycje bojowe. Mimo to inne bataliony cieszyły się tak dobrą opinią, że niektóre z nich zostały później przeorganizowane w jednostki piechoty zmotoryzowanej.

Artykuł Maksyma Buczenki na łamach ICDS - link do całości w źródle


Źródło
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Media społecznościowe:
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021 - 2024