geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Opinie Komentarze Analizy

Zdjęcie: czaswschodni.pl

Armia 250 tysięcy – marzenie, które nie zostanie zrealizowane

Dodał: Andrzej Widera

03-11-2021 14:00


Strategy&Future od momentu swego powstania w dziesiątkach wystąpień, artykułów, wywiadów, książek formułuje kluczowe, naszym zdaniem, z punktu widzenia Polski, przesłanie. Uważamy, że zmienia się właśnie, na naszą niekorzyść, koniunktura geostrategiczna, rysujące się trendy oznaczają wzrost zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa, Rosja wzmocniwszy się w wyniku reformy swych sił zbrojnych chce wrócić do europejskiej polityki a w Europie Środkowo-Wschodniej podyktować warunki.

Jesteśmy też przekonani, że w dającej się przewidzieć przyszłości, nawet jeśli nie wybuchnie wojna na naszych granicach, a taka perspektywa jest bliższa urzeczywistnieniu dziś niźli kiedykolwiek w ostatnich kilkudziesięciu latach, rosło będzie znaczenie sił zbrojnych jako narzędzia polityki państwowej. Apelowaliśmy o wzmożenie naszego wysiłku w zakresie obronności, zwiększenie nakładów, modernizację sprzętową.

Przed rokiem, nie czekając na przebudzenie opinii publicznej i elity strategicznej rozpoczęliśmy prace, finansując je ze środków społecznych, nad Armią Nowego Wzoru, taką formułą naszych sił zbrojnych, aby były one lepiej niźli obecnie w stanie odpowiedzieć na rysujące się zagrożenia. Nie jesteśmy już oskarżani, jak choćby kilka miesięcy temu, o to, że podnosząc konieczność zwiększenia naszych możliwości wojskowych i bardziej samodzielnej w tym zakresie polityki naruszamy spoistość sojuszniczą NATO.

Analiza Marka Budzisza - link do całości w źródle


Źródło

Komentarze (0)


Zostaw komentarz


Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021