geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Flickr

Zmiany w wojsku litewskim

Dodał: Andrzej Widera

30-03-2022 10:52


Dzisiaj litewski rząd ma zatwierdzić zasadniczą strukturę litewskich sił zbrojnych, dostosować liczbę poborowych i inne kwestie istotne dla armii. W związku z tym, że w przyszłym roku mają powstać trzy nowe bazy wojskowe, armia musi zwiększyć liczbę żołnierzy.

Projekt zmian stanowi, że brygady Litewskich Sił Zbrojnych dzielą się na brygady piechoty zmechanizowanej i zmotoryzowanej (Brygada Piechoty Zmechanizowanej "Żelazny Wilk" i Brygada Piechoty Zmotoryzowanej "Żmudź"), przy czym niektóre bataliony są określone odpowiednio jako zmechanizowane lub zmotoryzowane.

Liczba żołnierzy powoływanych do odbycia stałej, obowiązkowej wstępnej służby wojskowej, ustalona ustawowo na poziomie od 3 800 do 4 000 rocznie, oraz progowa liczba podchorążych, ustalona na poziomie od 200 do 320, są niewystarczające i nie pozwalają armii na elastyczne planowanie oraz - z uwagi na cykliczny charakter szkolenia bojowego - na zapewnienie terminowego naboru poborowych do jednostek. Zmiany w ustawie będą musiały zostać zatwierdzone przez parlament.

W projekcie ustawy proponuje się nadanie Brygadzie Piechoty Zmotoryzowanej Żmudź imienia Hetmana Wielkiego Litewskiego Jana Karola Chodkiewicza oraz zmianę nazwy na Brygada Piechoty "Żmudź" im. Hetmana Wielkiego Litewskiego Jana Karola Chodkiewicza. Tym samym proponuje się również zniesienie klasyfikacji brygad i batalionów piechoty jako zmotoryzowanych lub zmechanizowanych.

W projekcie ustawy proponuje się zmianę progu poboru z 3400 do 4400 żołnierzy. Obecnie określone w ustawie limity liczby żołnierzy wcielanych do wojska (od 3800 do 4 000) nie pozwalają armii na elastyczne planowanie i - biorąc pod uwagę cykliczność szkolenia bojowego - na zapewnienie terminowego naboru poborowych do jednostek.

Proponuje się także podniesienie progów liczby kadetów z 200 do 440 (obecnie jest to 200 do 320). W celu utrzymania tendencji z ostatnich lat w zakresie liczby kandydatów do Litewskiej Akademii Wojskowej (LMA), a także w celu zapewnienia zastąpienia odchodzących na emeryturę oficerów nowymi oraz realizacji długoterminowych planów rozwoju kadr, konieczne jest zwiększenie progowej liczby kadetów określonej w ustawie i zmodyfikowanie jej poprzez przyjęcie liczby od 200 do 440 kadetów zamiast obecnie zatwierdzonego przedziału od 200 do 320.

Proponuje się również zmianę limitu liczby pracowników cywilnych litewskich sił zbrojnych do 2050 (ustawa określa go na 1800). Wzrost progowej liczby pracowników kontraktowych wynika z rosnącego zapotrzebowania na personel cywilny zapewniający opiekę medyczną, catering, magazynowanie, utrzymanie infrastruktury, zaopatrzenie i inne usługi pomocnicze. W 2023 roku planuje się budowę trzech baz wojskowych w Szawlach, rejonie wileńskim i rejonie szydłowieckim, co będzie wymagało zatrudnienia około 150 dodatkowych pracowników kontraktowych do utrzymania infrastruktury i obsługi jednostek wojskowych.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021