geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Pixabay

Rusza handel ziemią na Ukrainie

Dodał: Andrzej Widera

30-06-2021 15:51


Nie ma ani jednego kraju, który odniósłby sukces, w którym obowiązywałoby moratorium na cywilizowany rynek ziemi, a od 1 lipca nie będzie go również na Ukrainie – napisał w Telegramie premier Ukrainy Denis Szmyhal.„Ukraińcy staną się prawdziwymi właścicielami swojej ziemi, ponieważ będą mogli nie tylko ją posiadać, ale i swobodnie nią rozporządzać. To jest zapisane w Konstytucji, ale w rzeczywistości było to niemożliwe z powodu itsnienia moratorium - napisał premier.

Premier zaznaczył, że wraz z wprowadzeniem rynku ziemi planowane jest wdrożenie mechanizmu prawa pierwokupu działek dzierżawionych przez rolników. „Reforma rolna zakłada również utworzenie Funduszu Częściowych Poręczeń Kredytowych w Rolnictwie. Nawet drobni rolnicy, którzy uprawiają ziemię do 500 ha i nie mają historii kredytowej, będą mogli otrzymać pożyczkę” – napisał premier.

Szmyhal wyjaśnił, że obywatele Ukrainy będą mogli otrzymać wszystkie odpowiedzi dotyczące reformy rolnej, ponieważ Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności rozpoczęło kampanię informacyjną wyjaśniającą zalety i szczegóły rynku ziemi.

Wszystkie transakcje zakupu działek będą realizowane wyłącznie w formie bezgotówkowej za pośrednictwem instytucji bankowych. W takim przypadku pochodzenie środków na transakcje będą sprawdzane przez odpowiednie wydziały, a umowy kupna-sprzedaży gruntów - przez notariuszy.

Najemcy działek mają prawo pierwokupu. Ponadto właściciel gruntu jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia najemcy o zamiarze sprzedaży działki, wskazując jej cenę i warunki sprzedaży, dzięki czemu właściciel może sprzedać działkę osobie trzeciej dopiero po oficjalnej odmowie najemcy odnowić umowę najmu. Działkę można zbyć bez oficjalnej odmowy jej kupna przez dzierżawcę tylko wtedy, gdy właściciel przekaże ją jednemu z bliskich lub bank zażąda od działki spłaty hipoteki.

Szmyhal w czerwcu 2021 r. wyjaśnił na posiedzeniu Rady Ministrów, że rząd i parlament wprowadziły wiele zabezpieczeń przed nadużyciami w reformie rolnej. Wyjaśnił, że od 1 lipca 2021 r. grunty będą mogły kupować wyłącznie w formie bezgotówkowej osoby fizyczne - obywatele Ukrainy w ilości nie większej niż 100 ha. Transakcje kupna i sprzedaży podlegają obowiązkowemu monitoringowi finansowemu.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021