geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Pexels.com

Nowe sankcje UE wobec Białorusi

Dodał: Andrzej Widera

25-06-2021 08:39


UE wprowadziła wczoraj nowe sankcje wobec reżimu białoruskiego w odpowiedzi na eskalację poważnych naruszeń praw człowieka na Białorusi i brutalne represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, opozycji demokratycznej i dziennikarzy, a także za przymusowe lądowanie samolotu Ryanair w Mińsku w dniu 23 maja 2021 r.

Nowe sankcje ekonomiczne obejmują zakaz bezpośredniego lub pośredniego sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu sprzętu, technologii lub oprogramowania przeznaczone głównie do stosowania w celu monitorowania lub przechwytywania z internetu i łączności telefonicznej oraz towarów podwójnego zastosowania i technologii do celów wojskowych na Białorusi.

Sankcje obejmują również zakaz handlu produktami naftowymi , chlorkiem potasu ( „potasu”), oraz produktów wykorzystywanych do wytwarzania i produkcji wyrobów tytoniowych.

Ponadto dostęp do rynków kapitałowych UE jest ograniczony a także udzielanie ubezpieczeń i reasekuracji rządowi białoruskiemu oraz białoruskim organom i agencjom publicznym jest zabronione. Wreszcie Europejski Bank Inwestycyjny wstrzyma wszelkie wypłaty lub płatności w ramach wszelkich istniejących umów związanych z projektami w sektorze publicznym oraz wszelkich istniejących umów o świadczenie usług pomocy technicznej. Państwa członkowskie będą również zobowiązane do podjęcia działań na rzecz ograniczenia zaangażowania na Białorusi wielostronnych banków rozwoju, których są członkami.

Łącznie  166 osób i 15 podmiotów  jest obecnie objętych środkami ograniczającymi, które obejmują zamrożenie aktywów mające zastosowanie zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów oraz zakaz podróżowania osób fizycznych.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021