geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Pixabay

Łotewska gospodarka: balans na granicy recesji

Dodał: Andrzej Widera

16-03-2023 12:26


Gospodarka Łotwy jako całość nadal balansuje na granicy ryzyka recesji. Z drugiej strony przyszłym wyzwaniem dla gospodarki jest przyspieszenie wzrostu, gdyż dopiero wzrost produktu krajowego brutto (PKB) da podstawę do stabilnego wzrostu budżetu. Zwraca na to uwagę Rada Dyscypliny Skarbowej w najnowszym raporcie z monitoringu sytuacji gospodarczej i fiskalnej kraju.

Rada Dyscypliny Fiskalnej zwróciła uwagę, że obecnie, w warunkach dużej niepewności, głównym ryzykiem są istotne zmiany wskaźników makroekonomicznych. Według nowych prognoz Ministerstwa Finansów w 2023 r. realny PKB nie wzrośnie, ale inflacja sięgnie 10%. Gospodarka Łotwy jako całość nadal balansuje na granicy ryzyka recesji. Dane ze stycznia 2023 r. wskazują na znaczny spadek wolumenu produkcji w przemyśle, minimalny wzrost obrotów detalicznych oraz spowolnienie tempa wzrostu eksportu.

Rada podkreśla, że ​​w tej sytuacji podnoszenie produktywności jest największym wyzwaniem dla łotewskiej gospodarki w nadchodzącej dekadzie. Wzrost płac, który osiągnął 7,5% w 2022 r., nie jest powiązany ze wzrostem wydajności, wręcz przeciwnie - powiększa się przepaść między wydajnością a wzrostem płac.  W celu przyspieszenia wzrostu PKB konieczne jest zwiększenie zarówno inwestycji własnych, jak i efektywne lokowanie środków unijnych, w tym wykorzystanie możliwości, jakie daje Mechanizm Odbudowy i Zwiększania Odporności. „Wynik transformacji gospodarczej w dużej mierze zależy od tego, czy środki unijne będą efektywnie inwestowane. Jeśli w trakcie transformacji PKB będzie rósł szybciej, proporcjonalnie wzrosną też dochody budżetu, a wtedy więcej środków zostanie skierowanych na obszary zdrowia i edukacji” – powiedziała Inna Šteinbuka, przewodnicząca Rady.

Jeżeli chodzi o sytuację fiskalną Łotwy, Rada Dyscypliny Skarbowej uznała, że ​​obecnie znajduje się ona w stosunkowo korzystnej sytuacji przy rosnących stopach procentowych, ponieważ dług publiczny jest stosunkowo niski (około 42 % PKB), rating kredytowy kraju jest wysoki, a wolumen kredytów na zakup nieruchomości jest stosunkowo niska.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021