geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: ELTA.lt

Kolejne ważne spotkanie polsko-litewskie

Dodał: Andrzej Widera

18-09-2021 10:50


Wczoraj w Warszawie odbyło się drugie wspólne posiedzenie rządów Litwy i Polski, któremu przewodniczyli premier Litwy Ingrida Šimonytė i premier Polski Mateusz Morawiecki. Premierzy Litwy i Polski zgodzili się na zacieśnienie współpracy w dziedzinie obronności, omówili wspólne działania na rzecz wzmocnienia całości bezpieczeństwa regionalnego i więzi transatlantyckich oraz omówili trwałą i silną obecność wojskową sojuszników w regionie. Podczas spotkania premierzy podpisali wspólną deklarację o współpracy obu krajów w obszarach priorytetowych.

Warto przytoczyć kilka zdań ze wspólnej deklaracji opublikowanej już po spotkaniu polskich i litewskich premierów i ministrów, gdyż może mieć ona niebawem doniosłe znaczenie.

"Doceniając wolę polityczną dialogu i pełnej współpracy w wielu dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, oba rządy zachęcają do kontynuowania regularnych kontaktów i dążą do corocznych spotkań w tej formie."

"Oba rządy deklarują potrzebę kontynuowania współpracy w zakresie rozwoju głównych połączeń transportowych między Polską a Litwą, w celu zapewnienia jak najszybszego zakończenia realizacji projektów Via Carpathia, Via Baltica i Rail Baltica.
Polska i Litwa deklarują dalszą współpracę w ramach projektu synchronizacji bałtyckich systemów energetycznych z siecią kontynentalną Europy do 2025 roku, co jest dobrym przykładem europejskiej solidarności energetycznej i ważnym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państw bałtyckich."

W deklaracji rządy wyrażają swoje poparcie dla przejścia do neutralności klimatycznej w tempie odpowiadającym ich krajowej specyfice i zapewniają, że będą kontynuować wymianę doświadczeń w dziedzinie rynku pracy w kwestiach takich jak warunki dla rodzin i integracja osób niepełnosprawnych.

"Ostatnie wydarzenia związane z napływem nielegalnych migrantów oraz wzajemna solidarność i wsparcie okazane w tym kontekście jeszcze bardziej wzmocniły stosunki dwustronne. Polska i Litwa są zdecydowane kontynuować wysiłki na rzecz skutecznej ochrony swoich granic, które są również granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, za pomocą wszelkich niezbędnych środków, w tym poprzez zapobieganie i stałe zwalczanie nielegalnego przekraczania granic. Jednak środki podejmowane wyłącznie na szczeblu krajowym już nie wystarczają i potrzebne są nowe, wspólne rozwiązania na szczeblu UE. Polska i Litwa podkreślają potrzebę dostosowania prawodawstwa UE i stworzenia prawnych warunków wstępnych dla państw członkowskich UE, aby były w stanie odpowiednio reagować na celowe wykorzystywanie państw trzecich do nielegalnej migracji oraz stosować skuteczne, jasno określone środki, które pozwolą państwom członkowskim na szybkie działanie i ochronę zarówno ich własnych krajów, jak i UE jako całości" - czytamy w deklaracji.

W dokumencie tym oba rządy przywiązują dużą wagę do dalszego wzmacniania partnerstwa w dziedzinie spraw wewnętrznych, w szczególności migracji i kwestii z nią związanych.

W deklaracji podkreślono wzmocnienie dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności oraz zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych Polski i Litwy. Rządy oświadczają, że będą kontynuować ścisłą współpracę w dziedzinie wzmocnionego odstraszania i obrony NATO poprzez praktyczną współpracę wojskową obejmującą sojusznicze dowództwo, siły, plany i zdolności, jak również poprzez koordynację stanowisk krajowych w celu dalszego rozwoju inicjatyw NATO.

Rządy zobowiązują się również do wspierania współpracy w zakresie badań i innowacji oraz promowania bezpośredniej współpracy między uczelniami wyższymi a publicznymi instytutami badawczymi.

"Jesteśmy silni, mamy wspólną historię. Konstytucja 3 maja i wzajemne zobowiązanie obu narodów, do którego odnosimy się we wspólnej deklaracji, są tego najlepszym przykładem. Doceniam fakt, że wspólnie upamiętniamy ważne daty historyczne we wspólnych wydarzeniach" - powiedziała premier Litwy.

Deklaracja stwierdza, że dwustronny dialog polityczny jest obecnie bardzo dynamiczny i odbywa się na wszystkich szczeblach, a rządy obu państw oczekują na kolejne spotkania w celu wzmocnienia wszechstronnej współpracy między Polską a Litwą. W celu zacieśnienia stosunków oba rządy zachęcają swoje ministerstwa do zintensyfikowania współpracy i dialogu oraz do promowania szerokich kontaktów między parlamentami obu krajów.

"Drugie spotkanie naszych rządów, które można już określić jako rodzącą się tradycję, pokazuje, jak bliskie i dynamiczne jest strategiczne partnerstwo między Litwą i Polską. Jesteśmy zdeterminowani, by dalej ją wzmacniać. Współpraca między Litwą i Polską jest bardzo korzystna dla naszych krajów i narodów" - powiedziała Šimonytė podczas spotkania z polskim premierem.
 


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021