geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Pixabay

Estońskie cele wprowadzenia AI

Dodał: Andrzej Widera

11-02-2024 12:00


Estonia powinna do 2030 r. osiągnąć model społeczeństwa, w którym rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji są szeroko stosowane zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W nadchodzących latach państwo ma wydać na ten cel 85 milionów euro. Biała księga w sprawie danych i sztucznej inteligencji wyznacza cele na lata 2024-2030 i składa się z zestawu koncepcji. Nie jest to jednak ostateczna wersja dokumentu, a ministerstwo wciąż czeka na opinie.

Biała księga przewiduje, że do 2030 r. estońska gospodarka danych powinna działać w taki sposób, aby organizacje publiczne i prywatne mogły sprzedawać, wymieniać i ponownie wykorzystywać swoje dane. W tym celu we wszystkich organizacjach sektora publicznego opracowana zostanie długoterminowa strategia w zakresie danych i sztucznej inteligencji oraz plany działania, a na ich wdrożenie udostępnione zostaną środki finansowe.

Obciążenia administracyjne dla obywateli powinny być o 70% niższe w 2030 r. w porównaniu z 2023 r. Redukcja ta wynikałaby z zapewnienia, że dane, o które raz poproszono daną osobę, mogą być wykorzystywane wielokrotnie. Aby osiągnąć ten cel, powołany zostanie krajowy operator danych, który będzie całościowo zarządzał zasobami danych sektora publicznego.

Ponadto do 2030 r. w Estonii powinny istnieć co najmniej trzy centra nauczania w dziedzinie sztucznej inteligencji.Plan działania w zakresie sztucznej inteligencji towarzyszący białej księdze określa, że w latach 2024-2026 państwo powinno przeznaczyć co najmniej 85 mln euro na jego wdrożenie. Z tego 9,8 mln euro zostanie wydane na utworzenie Centrum Rozwoju Sztucznej Inteligencji, skupiającego instytucje publiczne, prywatne i badawcze w celu pogłębienia współpracy i zapewnienia praktycznego wsparcia dla wdrażania sztucznej inteligencji w instytucjach.

Podobna kwota zostałaby przeznaczona na stworzenie mapy drogowej wdrażania i transformacji sztucznej inteligencji w organizacjach sektora publicznego. Kwota 12 mln euro byłaby jednak ukierunkowana na zapewnienie elastycznych możliwości finansowania, aby umożliwić wdrażanie i realizację projektów AI.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021