geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Pixabay

Estonia rozważa utworzenie strefy przyległej na morzu

Dodał: Andrzej Widera

24-01-2023 08:38


Na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych, estoński rząd dyskutował o ewentualnym utworzeniu strefy przyległej na obszarze morskim Estonii. Ministerstwa otrzymały polecenie sformułowania stanowiska w tej sprawie w ciągu miesiąca. Strefa przyległa umożliwiłaby Estonii egzekwowanie prawa krajowego na większym obszarze morskim.

Strefa przyległa to pojęcie z zakresu prawa morza odnoszące się do obszaru morskiego przylegającego do zewnętrznej granicy morza terytorialnego, na którym państwo nadbrzeżne ma kontrolę w odniesieniu do obcych statków, w ściśle określonych dziedzinach i zakresie. Ustanowienie strefy przyległej na obszarze morskim Estonii umożliwiłoby egzekwowanie estońskiego ustawodawstwa w odległości do 24 mil morskich od linii podstawowej morza terytorialnego tego kraju. Strefa miałaby zatem pozytywny wpływ na bezpieczeństwo narodowe Estonii, a także jej zdolność do ochrony środowiska oraz obiektów archeologicznych i historycznych na jej morzu terytorialnym, powiedział minister spraw zagranicznych Urmas Reinsalu.

„Po zapoznaniu się z różnymi opcjami, które Konwencja ONZ o prawie morza oferuje państwom nadbrzeżnym, stwierdziliśmy, że w obecnej sytuacji bezpieczeństwa oraz w sytuacji, w której my, jako państwo nadbrzeżne, chcemy mieć więcej kontroli nad Morzem Bałtyckim, utworzenie strefy przyległej pozwoliłoby Estonii sprawować kontrolę nad przestrzeganiem jej norm prawnych dotyczących kwestii celnych i podatkowych, kwestii imigracyjnych i sanitarnych, a także ochrony obiektów archeologicznych” – powiedziała Kristi Land, dyrektor departamentu prawa międzynarodowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021