geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Archiwum - Grudzień 2022

Odradzające się po rozbiorach państwo polskie musiało scalić w jeden organizm ziemie podzielone przez sąsiednie mocarstwa. Od upadku I Rzeczypospolitej minęło 123 lata i powrót do „status quo ante” był z przyczyn obiektywnych niemożliwy.

Dziewiętnaste stulecie uchodzi w opinii wielu historyków (zwłaszcza tych w nim specjalizujących się) za najważniejsze w dziejach ludzkości, a to dlatego, iż właśnie wtedy, na bazie systemowych przemian ekonomiczno-społecznych, tj. ostatecznego końca

Aleksander III mawiał, że największym sojusznikiem Rosji jest jej armia i flota. Mimo to w okresie swojego panowania zapisał się jako pierwszy od wieków car, który nie prowadził żadnych poważnych wojen.

Koniec I Wojny Światowej postawił przed dyplomacją polską trudne zadanie zapewnienia trwałości granic odrodzonej Rzeczpospolitej. Dążono również do wyrazistego określenia nowego miejsca Polski w Europie Środkowo-Wschodniej. Polscy dyplomaci...

Wschodnie tereny I Rzeczypospolitej, w wyniku rozbiorów wcielone do Imperium Rosyjskiego, określane jako ziemie zabrane, brały udział w kolejnych polskich narodowych powstaniach przeciwko państwu carów. Tak było i w czasie Powstania Listopadowego...

Informacje

Media społecznościowe:
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021 - 2024