geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Archiwum - Październik 2023

W dwudziestym wieku Litwa dwukrotnie odbudowała swoją państwowość – 16 lutego 1918 roku oraz 11 marca 1990 roku. Państwo litewskie za każdym razem musiało od nowa budować swoje instytucje i struktury, które miały służyć obywatelom.

Międzywojenna Estonia nie była z pewnością potęgą gospodarczą. Nigdy zresztą chyba nią być nie zamierzała. Niemniej jednak w pewnych dziedzinach uchodziła w oczach Polaków, nie tylko zresztą ich, za kraj wart szczególnej uwagi.

Wyprawy do Mołdawii były stałym elementem dawnej polskiej polityki, często też kończyły się one porażkami. Czy jako pierwszy niepowodzenie nad Dniestrem i Prutem poniósł Kazimierz Wielki? Przekaz Jana Długosza na ten temat jest wciąż obiektem sporów

Europa zazwyczaj nie słyszy krzyku Białorusinów. Zachód odwraca wzrok i uparcie zatyka uszy. Nic się nie zmieniło ani po masowych protestach przeciwko reżimowi Łukaszenki w 2020 r., ani po wybuchu wojny na Ukrainie. Białoruś to kluczowe państwo...

Był znakomitym dyplomatą, dążył do rozwoju handlu i rzemiosła, rozszerzył granice kraju, dał początek potężnej dynastii, a świat dzięki niemu dowiedział się o istnieniu Wilna — stolica Litwy na pewno może szczycić się swoim założycielem, Giedyminem.

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021